Feminismen ska inte försvaras med censur

Bör obekväma åsikter kriminaliseras och censureras? Det verkar en grupp som är finansierad av Nordiska ministerrådet tycka.

26 mars 2013 17:11

Den så kallade näthatsdebatten, som i huvudsak har handlat om att kvinnor utsätts för en ökad mängd hat och hot främst på internet har gått het. De mest tongivande och drivande i debatten har varit Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg och författaren Maria Sveland.

I lördags skrev den norske sociologen Kjetil Rolness en artikel i den norska tidningen Dagbladet där han berättade om en rapport med tillhörande förslag som har lämnats in till Norges regering. Rapporten, med titeln Hvordan motarbeide antifeminisme og høyreekstremisme?, har bland andra utarbetats av just Maria Sveland samt Mattias Gardell. Att dessa har bjudits in som experter säger en del om vilket resultat som har eftersträvats.

Vad har då rapportförfattarna kommit fram till och vilka förslag är det som de önskar se genomförda? Jo, bland annat att den norska regeringen kriminaliserar åsikter som går emot de feministiska idéer som författarna står för.

Som om inte det vore nog menar expertgruppen bland annat att de med antifeministiska åsikter årligen ska kartläggas på samma sätt som de med högerextremistiska dito.

Det finns naturligtvis skäl att hålla ett öga på högerextremister såväl som vänsterextremister, då dessa inte sällan utgör ett hot mot det demokratiska samhället och ofta inte drar sig för att använda våld som politiskt verktyg. Men vad innebär egentligen antifeministiska åsikter? Rent språkligt torde det innebära att vara emot feminism som ideologi. Att förbjuda kritik av en ideologi låter nästan som ett dålig skämt.

De åsikter som enligt gruppen bör censureras är kritik mot feminism och jämställdhet, att vara kritisk till avskaffandet av kategoriseringar som är baserade på kön, ras eller sexuell läggning, samt en önskan att återskapa en hierarkisk ordning där heterosexuella män är priviligierade.

Detta är dock endast värstingsåsikterna. I praktiken ska det räcka att kritisera förslag om fler pappamånader eller att vara kritisk till att bolagsstyrelser ska könskvoteras för att vara kriminell. Det krävs med andra ord inte särskilt mycket för att bli utpekad som heretiker. Och heretiker ska naturligtvis straffas.

Oavsett vad rapportens utgång blir är det värt att fråga sig vad det är för samhälle som håller på att skapas. Att efter Anders Behring Breiviks vedervärdiga handlingar sammankoppla kritik mot ideologin feminism med högerextrema våldshandlingar är varken sakligt eller konstruktivt.

I stället bör feminismen, precis som alla andra frågor, debatteras konstruktivt. Att försöka censurera bort kritik hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. I ett sådant låter man ordet vara fritt och bästa argument vinna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrköpings Tidningar mars