Moderatledd regering utan försvarsförmåga

Karin Enström måste ta ÖB:s varningssignaler på större allvar. Inte minst eftersom hon påstår sig vara moderat.

10 januari 2013 00:00

När Överbefälhavare Sverker Göranson lagom till nyåret varnade för att Sverige bara kan försvara sig under en vecka väckte det stor uppmärksamhet, också utanför Sverige.

Visserligen kan man, som vi tidigare konstaterat, misstänka att ÖB har budgetskäl nog för att inte bara påpeka, utan eventuellt också överdriva bristerna inom försvaret. Därtill kommer att resonemangets grundförutsättningar egentligen aldrig redovisats. När, var och hur riskerar Sverige att utsättas för ett anfall som knäcker oss på en vecka? Det beror naturligtvis helt på omständigheterna. Man kan tänka sig scenarier där det tar mycket längre tid - fast i sammanhanget också teoretiskt sett motsatsen.

Vad Göranson genom sitt uttalande signalerade var dock att den svenska försvarsförmågan sjunkit kraftigt jämfört med situationen under det kalla kriget. Det var förhållanden som förelåg redan vid ministären Reinfeldts tillträde, men som trots relativt genomgripande reformer (framför allt värnpliktens formella avveckling) inte förändrats påtagligt under de drygt sex åren med borgerligt styre.

Det talas ofta om kvalitetssatsningar ("smalare men vassare") men kvantitet är som bekant en kvalitet i sig och alla statistiska jämförelser med exempelvis 80-talet - då Sverige redan upplevt en faktisk nedrustningspolitik - talar sitt tydliga språk. Även om statistik sällan säger allt kan redovisningen i Dagens Nyheter onsdag vara ett exempel. Armébataljonerna har krympt från 116 till sju, ytstridsfartygen är lika många - jämfört med 46 i mitten på 80-talet och blott två flygbasbataljoner återstår av de 30 som fanns då.

Väl att lägga märke till handlar ÖB:s varning inte heller om något storskaligt invasionsöverfall, utan en begränsad attack mot en del av landet. Han tycks dessutom förutsätta att vi därefter kan få utomstående hjälp, det vill säga i praktiken från Nato.

I detta läge är regeringen först tyst och låter sedan försvarsminister Karin Enström (M) deklarera att det duger gott! Hon beskriver möjligheten att försvara Sverige bara en vecka som "rimligt". Enström påpekar samtidigt att inte bara en del av Sverige, utan hela landet ska kunna försvaras - utan att vidare förklara hur det då kan räcka med en begränsad uthållighet under blott en veckas tid.

Vad försvarsministern egentligen menar är svårt att veta. Över huvud taget vet vi inte vad Enström har för visioner, vad hon vill med försvaret. Ändå talar luddigheten sitt eget klarspråk. Nämligen att den borgerliga, moderatledda regeringen inte verkar bryr sig. Så illa är det faktiskt.

Det minsta man kunde kräva är att Enström blir upprörd. Men eftersom hon företräder en försvarspolitik som bygger på underfinansiering och en svag försvarsmakt blir det inte bättre än så här. På sätt och vis ärligt. Men lika uselt för det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!