Skrota förslaget

26 juli 2012 00:00

En vacker dag blir det om inte direkt förbjudet, så åtminstone svårare - ja, nästan omöjligt - att äga veteranbil. I så fall ett otroligt skarpt angrepp på såväl äganderätten som en mycket folkkär svensk hobbyverksamhet. Men ändå en möjlig konsekvens av Naturvårdsverkets lagförslag om skrotbilar.

Veteranbilar är förstås inte detsamma som skrotbilar, men under renoveringsfasen kan det ena vara lika sant som det andra. Som det går att läsa om på nyhetsplats i dagens NT vill Naturvårdsverket införa en mängd begränsningar i ägande och försäljning av avställda fordon och delar med mera.

Detta upprör många inom veteranbilshobbyn. Visserligen är det säkert så som Hans Wrådhe på Naturvårdsverket säger, att tanken aldrig varit att klämma åt veteranbilsägarna - utan tvärtom handlar det om att stoppa brottslig verksamhet. Men djävulen sitter som bekant i detaljerna och konsekvenserna av Naturvårdsverkets egna förslag kan få negativa effekter för alla som ägnar sig åt att renovera motorfordon.

Det kommer i så fall inte bara att få negativa effekter för kulturhistoriska gärningar, utan dessutom utgöra påtagliga inskränkningar i äganderätten - samt sannolikt få relativt kännbara politiska konsekvenser. Man ska inte inbilla sig att något som kan påverka så många människor inte påverkar den politiska debatten eller för den delen var väljarna lägger sina röster.

Under sin tid som skatteminister 1991-94 införde Bo Lundgren (M) skattefrihet för veteranbilar. Det gjorde mycket inte bara för hobbyn, utan indirekt också för Moderaternas och de borgerliga partiernas popularitet. Inte vill väl dagens nya moderater vara sämre!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!