Vindkraftsfloppen ingen vill tala om

Om vi bygger ut vindkraften kan vi bli tvungna att bygga ut vattenkraften samtidigt! En av flera paradoxer som påvisar hur misslyckad vindkraftssatsningen är.

23 april 2012 00:00

Att kalla den svenska satsningen på vindkraft för "meningslös" är magstarkt. I synnerhet med tanke på att densamma åtnjuter relativt starkt stöd över hela den politiska skalan. Den som sågar vindkraften begår ett politiskt inkorrekt övertramp och riskerar att både förlöjligas och svartmålas.

Samtidigt är det svårt att avvisa ledamöterna i Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott som okunniga och populistiska. På Brännpunkt i Svenska Dagbladet (söndag) går de till hårt och välargumenterat angrepp på den svenska utbyggnaden av vindkraften.

Vindkraften är en erkänt miljövänlig energikälla med (i princip) nollutsläpp av så kallade växthusgaser. Det kan finnas skäl att ersätta fossila bränslen med alternativ.

Men det har vi redan gjort i Sverige. Energiproduktionen bygger nästan uteslutande på kärnkraft och vattenkraft - i detta sammanhang lika miljövänliga som vindkraft.

Behovet av utbyggd vindkraft är alltså lågt, åtminstone om syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Som debattörerna på Brännpunkt konstaterar vore det i så fall mer kostnadseffektivt att försöka få ner utsläppen inom transportsektorn.

Problemet är emellertid allvarligare än så och egentligen inte heller okänt. Vindkraften är ineffektiv i den meningen att den inte förmår leverera ett jämnt flöde av energi. När det inte blåser lite uteblir produktionen och när det blåser mycket uppstår ett överskott som inte går att lagra.

Enligt debattörerna får det ett antal paradoxala effekter. Till exempel blir det svårt att bygga ut vindkraften till en nominell effekt om mer än 10 TWh, eftersom det då blir nödvändigt att bygga ut andra, traditionella energikällor, samtidigt.

Problemet är nämligen att elsystemen inte klarar vindkraftens ständiga produktionsbortfall. Redan i dagsläget leder detta till en mer stressad vattenkraft. I framtiden blir det aktuellt att bygga ut vattenkraften ytterligare - eller införskaffa en reservkapacitet i form av exempelvis kol- eller oljeeldning. (Kärnkraftsproblematiken är i sammanhanget däremot en bifråga eftersom kärnkraften - oavsett storlek - står för den stabila grundproduktionen.)

Att utsläppen av växthusgaser i värsta fall riskerar att öka till följd av vindkraftsutbyggnaden är förstås bisarrt, men framför allt ett oroväckande perspektiv. Dessutom finns det fler välkända nackdelar med vindkraften. Främst negativ påverkan på natur- och kulturmiljöer.

Det finns många olika åsikter om vindkraften, samtidigt som utbyggnaden pågår som om invändningarna är ointressanta. Men Sverige behöver inte en politiskt korrekt miljöpolitik. Sverige behöver en bra miljöpolitik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!