Ideologiskt färgad vetenskap

4 februari 2012 00:00

Är män mer intresserade av sex än kvinnor? Vissa tror att det är så, andra inte. Men vad säger vetenskapen?


En person som har försökt att utröna detta är den norske komikern och journalisten Harald Eia. För mer än ett år sedan tog han sig an denna och flera andra sociologiska frågor i en serie dokumentärer för NRK:s räkning. Programserien skapade en omfattande debatt om genusvetenskapens ställning. Nu under sistlidna höst lade dessutom norska motsvarigheten till Vetenskapsrådet ned sin särskilda satsning på genusforskning. Allmänt anses det ha en koppling till Eias TV-program.

I första hand har debatten handlat om de svårigheter som genusvetenskapen har med att många genusvetare tycks agera ideologer snarare än forskare. Men det intressanta med Harald Eias programserie är att han har en vidare ansats. Måhända är det så att det inte bara är genusvetenskapen som är ideologiskt färgad, utan flera andra samhällsvetenskapliga områden också.

Är det möjligen så att intelligens går i arv eller har alla människor lika möjligheter att lyckas med högre studier? Är benägenheten att begå våldsdåd nedärvd eller resultatet av uppfostran? Väljer kvinnor omsorgsyrken framför tekniska yrken av intresse eller av att de som kvinnor skolats in en könsroll? Är man eller blir man homosexuell?

Frågorna i sig är inte nya, utan det som gör Eias program kontroversiella är hans obarmhärtiga avslöjande av de norska forskarnas ideologiska skygglappar.

Med glad min och en förrädiskt oskyldig uppsyn intervjuar Eia en rad samhällsvetare. Samtliga förklarar att biologiska förklaringar är nonsens. Homosexualitet är ett val, inte en genetiskt nedärvd egenskap. Det är uppfostran som avgör om man läser vidare på universitet, inte gener, och så vidare.

Därefter beger han sig till ett antal internationella forskare som intresserat sig för just biologiska förklaringar, evolutionspsykologer och hjärnforskare, och låter dem kommentera de norska forskarna.

Resultatet är mycket underhållande. De biologiskt intresserade forskarna är försiktiga och ödmjuka. De medger att de inte funnit någon avgörande sanning, men kanske har de kommit något intressant på spåret. Samhällsvetarna (i det här fallet genusvetare, kriminologer och sociologer) är kategoriska och avfärdande. Naket och brutalt, men ändå med humor och värme, visar Harald Eia hur "biologistiska" förklaringar kommit att viftas bort som "ointressanta" eller "gammalmodiga".

Så hur var det då med intresset för sex? Alla är överens om att män har större aptit än kvinnor. Enligt genusvetenskapen beror det på nedärvda konventioner från det Victorianska 1800-talet. När dessa slutligen är avskaffade kommer kvinnor att vilja ha sex lika mycket som män. Enligt evolutionspsykologin är allt genetiskt. Det är inte mannen som blir gravid. Han kan smita undan sitt ansvar. Det kan inte kvinnan och därför är hon mycket försiktigare med vem hon går till sängs med. Rätt eller fel? Döm själva.

Programmet heter "Hjernevask" och kan ses på Youtube. Mycket nöje.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stefan Olsson