Dönermorden skamfläck för DDR

16 november 2011 00:00

En skam för Tyskland, har förbundskansler Angela Merkel kallat de nynazistiska så kallade dönermorden - uppkallade efter den tyska termen för kebab. De senaste åren har (minst) åtta invandrare och en polis mördats, men först för några dagar sedan nystades bakgrunden upp. Två män upptäcktes döda i en utbränd husbil. Det visade sig sedermera att dessa ledde en liten, men mycket aggressiv nynazistisk cell som låg bakom morden. För den annars erkänt skickliga säkerhetstjänsten är händelserna ett svårt bakslag.


Samtidigt kan man fråga sig om inte nynazismen är en östtysk snarare en allmäntysk skamfläck. Cellen förefaller haft sin kärna i före detta östtyska Thüringen. Och under hela tiden sedan enandet har politisk extremism - såväl till höger som vänster - fått fäste i det gamla DDR. Det kan förefalla märkligt att högerextremism går hem i det tidigare kommunistiska Östtyskland, fast egentligen är det kanske inte så konstigt.

En skillnad mellan Väst- och Östtyskland var nämligen att i väst försökte man göra upp med det nazistiska arvet. I öst ansågs kommunismen i sig saliggörande, någon uppgörelse kom aldrig till stånd. Nazism sågs som ett utslag av det borgerliga samhället, den som minns 68-vänsterns retorik i Sverige skulle känt igen sig.

I själva verket företog DDR stora likheter med Det tredje riket. Samma totalitära övervakningssamhälle - även om Gestapo bytt namn till Stasi och samma kollektivism. Ja, till och soldaternas uniformer var en kopia på de nazistiska, med skillnaden att svastikan var utbytt mot hammaren och passaren.

Med den bakgrunden är det kanske inte så konstigt att politisk extremism som nynazism fått fäste i öst. Bland många extremnationalister ses dagens nation som "Mellantyskland", i väntan på återupprättandet av en nygammalt storrike. Och även om DDR naturligtvis var en avskydd kommuniststat, var egentligen aversionen mot gamla Västtyskland lika stark. Nationalisterna konstaterar dessutom att Östtyskland åtminstone förblev rasmässigt oblandat ...

Att skylla allt på postkommunistiska problem i öst vore emellertid förenklande. I fokus står nu frågan huruvida det extremnationalistiska partiet Nationaldemokraterna (NPD) bör förbjudas. NPD grundades 1964 och var ett tag representerat i flera västtyska delstatsparlament. Det är dock talande att partiet i dag är starkast i öst, med ett stöd på tio procent eller mer i många mindre kommuner och representation också i de större städernas fullmäktigeförsamlingar.

Vad hade hänt om återföreningen aldrig genomförts? Det är naturligtvis omöjligt att svara på, men den politiskt relativt radikala situationen (till både höger och vänster) i öst hade kunnat tala för en relativt instabil statsbildning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Stigsson Michajlov