Den grundläggande lögnen

13 april 2011 00:00

Svenska Dagbladets säkerhetspolitiske reporter Mikael Holmström är sannolikt landets främste i sin genre. Få reportrar besitter den trovärdighet, tyngd och kunskap som Holmström gör. Hans senaste bok "Den dolda alliansen, Sveriges hemliga Nato-förberedelser" utkom nyligen. Ett verk han sägs ha jobbat med i decennier. Långt över hundra djupintervjuer har gjorts med centralt placerade personer i det som var ett omfattande och hemligt samarbete mellan Sverige och försvarsalliansen Nato under hela det kalla kriget, ända fram till 1990-talet. Ett mastodontverk som en gång för alla belägger den monumentala lögn som svenska medborgare matats med under hela efterkrigstiden.

Alliansfritt i fred, syftande till neutralitet i krig. Så löd den svenska säkerhetspolitiska deklarationen i decennier. Samtidigt som de olika statsministrarna har läst upp deklarationen om alliansfrihet för riksdagen har de varit fullt informerade om att det pågick ett betydande samarbetet västerut. Ett samarbete med USA och andra Nato-länder som gick ut på att snabbt kunna evakuera viktiga personer i Sverige, upprätta samband med Natos olika delar och anpassa det svenska försvaret för att kunna ta emot hjälp från Nato.

Frågan är hur många som riktigt trodde på de moraliskt stinna deklarationerna om en neutral position mellan de två supermakterna. Alla som gjort värnplikten var förmodligen ganska medvetna om från vilket håll fienden förväntades komma, österifrån, även om det under övningarna aldrig uttalades i klartext.

Att Sverige hade Den offentliga svenska hållningen under hela det kalla kriget var således en ren och skär lögn. Ledande politiker visste om det hemliga samarbetet, samtidigt som de ljög svenska folket rakt i ansiktet. Det var nämligen ingen annan som trodde på talet om neutralitet. USA kallade Sverige för Natos 17:e medlem och Warszawa-pakten hade färdiga anfallsplaner för hela den skandinaviska halvön. Skåne och Norrland låg i första anfallsvågen.

Mikael Holmströms bok har flera förtjänster. Faktafylld och full av intressanta detaljer om hur samarbetet fungerade. En snabbkurs i den politiska och militära utvecklingen efter andra världskrigets slut. Samtidigt en djupdykning i det som kan kallas den grundläggande lögnen i svensk politik under fem decennier.

Boken visar tydligt den dubbelmoral Sverige haft. En del skulle hävda att det var realpolitiskt nödvändigt, vilken möjligen kan ha gällt ett land som Finland. Sveriges ställning var friare och ett medlemskap i Nato vore fullt möjligt.

Svenska soldater tjänstgör i dag under Natobefäl i konfliktområden som Afghanistan, Kosovo och Libyen. Det är inget konstigt, det konstiga är att Sverige inte är med i försvarsalliansen fullt ut. Det har vi egentligen varit i över 50 år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mattias Olsson