Friskolevänligt utan fundamentalism

Det är bra att Jan Björklund vill skärpa lagen. Inte minst eftersom de flesta friskolor fungerar utmärkt.

26 februari 2011 00:00

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) är väl inte främst känd för att ångra sig, åtminstone inte offentligt. Men nu gör han faktiskt det och medger en viss "naivititet" i synen på friskolor.

Luckor i lagen gör nämligen att friskolor kan kringgå de allmänna kraven på bibliotek, studievägledning och skolsköterskor. De friskolor som utnyttjat dessa möjligheter har därmed gjort oskäliga vinster, menar Björklund.

Fast det har han egentligen fel i! För problemet är inte vilken eventuell vinst friskolorna gjort och gör, utan om det finns luckor i lagen som gör att friskolor medvetet kan hålla sämre kvalitet. Det är särskilt allvarligt eftersom det ju handlar om skattepengar.

Friskolefrågan lider fortfarande av ideologiska låsningar. Högern tenderar att försvara friskolor okritiskt, vänstern är mer eller mindre autoamtiskt emot.

Med få undantag finns det åtminstone en motvilja mot fenomenet som sådant. Och vinster är förstås alltid fel!

I själva verket är vinsterna nödvändiga för alla friskolor, oavsett om dessa ägs av riskkapitalbolag eller drivs som föräldrakooperativ. I det senare fallet blir det förstås ingen utdelning till ägarna, men verksamheten behöver generera överskott över tid om det ska gå att bygga upp ett sparkapital.

En annan märklighet är att Moderaterna inte delar Folkpartiets inställning. Taleskvinnan Margareta Pålsson menar att Björklund slår in öppna dörrar eftersom luckorna i lagstiftningen är åtgärdade i den nya skollagen, som träder
i kraft vid halvårsskiftet.

Det finns en fara i att yla med vargarna. Vi minns hur religiösa (i praktiken främst muslimska, även om det sällan uttrycktes) friskolor emellanåt misstänkliggjorts. Misstankarna om exempelvis religiös indoktrinering var inte ogrundade, men de undersökningar Skolverket gjort har inte lett till några större avslöjanden. Det finns emellertid de som vill hetsa mot friskolor när de får chansen.

Var tionde grundskoleelev och var fjärde gymnasist går i en friskola. Vi bör komma ihåg detta när friskolefrågan debatteras. De flesta friskolor fungerar utmärkt, men det finns fortfarande friskolemotståndare som vill framställa de beklagliga undantagen som regel.

Däremot bör man förstås inte vara blind om missförhållanden uppstår. Lärarförbundet anser att det är mycket viktigt att den tidigare planerade parlamentariska utredningen om friskolorna sjösätts. Det kan man hålla med om.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrköpings Tidningar februari