Vietnam borde rödlistas

8 februari 2011 00:00

Som Sveriges Ekoredaktion kunde förtälja under gårdagen har Världsnaturfonden (WWF) först rödlistat den odlade vietnamesiska fisken pangasius och därefter strukit samma rödlistning. Detta efter hårda vietnamesiska påtryckningar.

Världsnaturfonden uppfattar de flesta nog som en synnerlig oväldig organisation, mer seriös än det politiserade och effektsökande Greenpeace. Men Världsnaturfondens agerande i Vietnamfallet är ett klassiskt exempel på undfallenhet. Kanske också ett tecken i tiden.

De asiatiska diktaturerna får allt större världsekonomisk betydelse, men de har inget intresse av att spela efter vad de anser är "våra" spelregler. Miljön kommer i andra hand.

Världsnaturfonden rödlistade pangasius eftersom fiskodlingarna skapar stora miljöproblem. Detta ledde till att myndigheterna hotade att stänga organisationens verksamhet i landet. Då föll Världsnaturfonden till föga.

En helt ny märkning - "på väg mot certifiering" - infördes. Agerandet motiverades med att det nu blev mycket lättare att föra "dialog" med regimen. Densamma lovade dessutom bot och bättring.

Är någon förvånad att den vietnamesiska fiskindustrin därefter inte gjort ett dugg?

Vi har sett exempel på det tidigare, bland annat hur internetbolag ägnat sig åt självcensur för att kunna verka på den kinesiska marknaden. Nu väljer Världsnaturfonden att låta "nåd" gå före rätt i en viktig miljöfråga.

Händelserna påvisar att politiska hot lönar sig. Och Världsnaturfonden har lidit ett allvarligt förtroendenederlag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!