Farligt vara politiker

12 augusti 2010 00:00
Som det går att läsa på nyhetsplats i dagens NT har en folkpartistisk politiker överfallits på öppen gata i Norrköping, medan han delade ut flygblad vid Stadsbiblioteket.

 

Ett klockrent exempel på våld mot politiker. Om vi därtill lägger att den angripne har sina bakgrund i Somalia anar vi ett rasistiskt hatbrott.

 

På sätt och vis är den beskrivningen riktig, fast ändå inte. För inte bara den angripne, utan också angriparen har somaliska rötter. Folkpartipolitikern anklagades för att vara en dålig somalier som engagerade sig i Folkpartiet. Man kan ana en koppling till partiets krav på begränsningar i användandet av heltäckande slöja.

 

Det återstår att se om det finns någon bredare bas för angreppet. Just somalierna är en relativt dåligt integrerad invandrargrupp där extremism delvis fått fäste. Det är också bland exilsomalier som terroriströrelsens al-Shabaab rekryterar anhängare. De som väljer att engagera sig politiskt i den svenska demokratin kan riskera extremisternas vrede. Enligt folkpartisten José Kimenga är det över huvud taget ett problem att politiskt engagerade invandrare möter sådant motstånd på många håll.

 

Under alla omständigheter påvisas åter att det är farligt att vara politiker. Mer eller mindre öppna hot och till och med våld hör numera till vardagsriskerna för politiskt engagerade - ofta även på gräsrotsnivå. Varje fysiskt angrepp på politiskt aktiva bör ses som ett hot mot demokratin.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!