På rätt spår för lånade pengar

Koalitionens förslag till utbyggd järnvägstrafik är kort och gott lysande! Men finasieringen är katastrofal.

27 april 2010 00:00
Det samlade oppositionella förslaget till infrastruktursatsningar presenterades på debattplats i måndagens DN. Framför allt kommer de två första stegen av Europabanan (höghastighetståg till kontinenten) att verkställas till 2021 om Koalitionen får bestämma. Dessa två steg är Ostlänken i öst samt sträckningen Göteborg till Borås i väst.

 


Så långt är förslaget
inte bara framåtsyftande, utan också realistiskt. Genom sitt överdrivet kamerala hållning även i långsiktiga infrastrukturfrågor, håller frågan om de populära höghastighetstågen på att tas över av Koalitionen. Det måste svida särskilt hårt för borgerliga vänner av Ostlänken i Östergötland.

 

Satsningen slutar dock inte där. Också Norrbottniabanan, samt en lång rad större eller mindre järnvägsprojekt ska genomdrivas. Totalt handlar det om kostnader för järnvägen på över 200 miljarder kronor över en tioårsperiod.

 

Vidare ska ett antal försök med ökad utbyggnad av cykelbanor, trådbussar och avgiftsfri kollektivtrafik genomföras. Nu börjar det plötsligen lukta gammalt grönt flum från Miljöpartiets tidiga år och dessutom ska staten åtminstone delfinansiera alla dessa projekt.

 

Särskilt flummigt är däremot inte förslaget om fortsatta vägsatsningar. I stället för, som man skulle kunna tro av ovanstående järnvägssatsningar, dra ner på exempelvis motorvägsbyggen, kommer den totala ramen för vägsatsningar inte att minska. Bilen kommer under överskådlig tid "att vara en förutsättning för att människors vardag ska gå ihop", säger de fyra oppositionsledarna Sahlin, Eriksson, Wetterstrand och Ohly på DN Debatt.

 

Hoppsan! Överraskande klarsynt. Men tyvärr - och inte lika överraskande - mycket dyrt.

 

Ty hur ska Koalitionen finansiera alla sina projekt?

 

Finansieringen bygger bland annat bygger på att staten tar upp ett stort lån på 54 miljarder. "Helt okej enligt budgetlagen" om man får tro Mona Sahlin.

 


Vad Koalitionen presenterat
är inte något alternativt regeringspaket, utan en önskelista på möjliga - eller i vissa fall snarare omöjliga - åtgärder. Projekten möjliggörs med lika delar stora lån, nygamla pålagor som kilometerskatten och önsketänkande. Statsfinansiellt handlar det om stora risktaganden.

 

Man kan förstås bryta sina vallöften också... Kommer Koalitionen verkligen att stå fast vid Ostlänken i den stund de rödgröna kommer till makten?

 

Risken är nog stor att det projektet skjuts ännu längre in i framtiden.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!