Dubbel försiktighet bäst i klimatfrågan

Trots osäkerhet går det inte att bortse från vetenskapliga majoritetsuppfattningar. Men det duger inte heller att rusa iväg i blindo.

5 december 2009 00:00
På måndag inleds det internationella klimattoppmötet i Köpenhamn, av vissa beskrivet som ett ödesmöte. Men förhoppningarna om stora genombrott har successivt tonats ner.

 

Samtidigt har en debatt utbrutit kring hur pålitliga standarduppfattningarna är, det vill säga att jorden blir varmare och att mänskliga utsläpp är den främsta boven i dramat. Särskild uppmärksamhet har publiceringen av e-postkonversation från East Anglia-universitetet väckt. Korrespondensen påvisar, anser kritikerna, att flera framstående forskare försökt manipulera forskningsresultat så att de överensstämmer med gängse uppfattningar om mänsklig uppvärmning.

 

Det verkligt allvarliga är att flera forskare har anknytning till FN:s klimatpanel. Händelsen har till och med fått ett namn - Climategate.

 

 

Hur avgörande skandalen är för vår syn på människan och klimatet varierar. Vissa tenderar att bagatellisera avslöjandena och talar om enstaka övertramp av enstaka forskare. Kritiker menar däremot att skandalen komprometterar hela FN:s klimatpanel och att man nu i princip måste börja om från början.

 

Själva diskussionen är intressant eftersom den avspeglar hur överspända reaktionerna - på ömse sidor - ofta är just nu. Inte så konstigt kanske. Mycket står på spel. Potentiellt enorma klimatförändringar, men också väldiga ekonomiska värden och politisk prestige.

 

För makthavare på olika nivåer, liksom i än större utsträckning för gemene man, är det svårt att avgöra vad som är rätt eller fel. Det går dock alltid att använda sitt sunda förnuft. Det är inte någon gudomlig sanning, men kan förhoppningsvis förhindra allt för grova felsteg.

 

 

Vad gäller de möjliga mänskliga orsakerna till världens ökande temperatur, må vi notera att de avvikande åsikterna är i klar minoritet. Det är inte utan betydelse. Stämmer bara hälften av profetiorna (och då talar vi inte nödvändigtvis om domedagsprofetiorna, utan de mer balanserade prognoserna), är det illa nog. Enligt försiktighetsprincipen bör vi därmed agera för att minska de samlade utsläppen av växthusgaser.

 

Samtidigt duger det inte köpa alla påståenden i mediebruset rakt av. Det finns till och med pseudoreligiösa drag bakom de grövsta klimatvarningarna. Det finns också politiska utgångspunkter som måste ifrågasättas.

 

När G8-ledarna i ett tämligen populistiskt utspel tidigare år enades om att världens temperatur inte bör få stiga mer än högst två grader jämfört med "förindustriell" nivå, försökte de faktiskt begå våld på naturlagarna! Jordens temperatur har nämligen varierat starkt genom seklerna, av helt naturliga och för människan icke påverkbara skäl.

 

Klimatfrågan mår alltså bäst av dubbel försiktighet. De eventuella besluten under Köpenhamnsmötet bör varken präglas av skygglappar eller apokalyptisk hysteri.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!