Kvoternas aningslösa baksida

16 oktober 2009 00:00
Positiv särbehandling är en politisk floskelkonstruktion vars första del syftar till att den andra delen är nyttig på något sätt. I verkligheten finns det ingen "positiv särbehandling", däremot finns det många exempel på diskriminering som döljs bakom just de två orden.

 

Centrum för rättvisa har tillsammans med ett antal studenter i Lund väckt grupptalan mot universitetet och dessutom anmält Diskrimineringsombudsmannen, DO, för just diskriminering till Justitieombudsmannen, JO. Något som DO:s chefsjurist Pia Engström inte kan minnas någonsin ha hänt.

 


Det aktuella fallet handlar om
ett antal unga kvinnor som sökt till psykologprogrammet vid Lunds universitet. De har haft alla formella krav uppfyllda och höga betyg, men nekats på grund av att de inte varit män. Universitetet försöker nämligen motverka snedrekryteringen som det heter och har en viss kvot som endast män kan söka. Således har män, ofta med sämre betyg, antagits framför formellt mer lämpade kvinnor.

 

Detta kallas alltså positiv särbehandling, vem det är positivt för är mindre klart. Möjligen för de killar som blir antagna även om det måste kännas konstigt att bli inkvoterad på grund av sitt kön. Enligt en granskning Centrum för rättvisa gjort använder sig tre fjärdedelar av landets större lärosäten av dylika varianter.

 

Kvotering, oavsett om det sker med förment positiva förtecken som att bredda studentgruppen eller öka den kvinnliga andelen av styrelseledamöter, är i grunden alltid fel. Den som är inkvoterad, studenten eller styrelseledamoten, har egentligen alltid ett underläge.

 

Studenten är inte den formellt lämpligaste att bli antagen och alla vet att styrelseledamoten sitter där av andra skäl än att den är bäst lämpad för uppdraget. Att sedan en del företag inte inser att en bra blandning av erfarenhet oftast är ekonomiskt gynnsamt för företaget är en annan sak.

 


Förmodligen kommer Lunds universitet
att bli fällda för diskriminering på samma sätt som andra blivit tidigare. De kvinnliga studenter som sållades bort till förmån för unga män får en liten kompensation. I det vidare perspektivet håller den "positiva särbehandlingen" på att försvinna från lärosätena. Det pågår ett fall mot Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som snart ska avgöras i hovrätten. Beroende på utgången i dessa fall lär högskolor och universitet se över antagningsreglerna.

 

Ingen bör diskrimineras, oavsett om det handlar om kön, hudfärg, ålder, sexuell läggning eller annat.

 

Om alla vet att den som är lämpligast får jobbet, utbildningsplatsen eller uppdraget finns det en önskvärd förutsägbarhet i systemet. Det är tyvärr långt dit.

 

Men kvotering är aldrig en genväg.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!