Ekot av åldrande - det börjar bli gammalt

5 oktober 2009 00:00
Hälften av alla barn som i dag föds i den rika delen av världen kommer att bli över hundra år, menar tyska och danska forskare enligt Uppsala Nya Tidning, UNT, och SR Ekot.

 

Ekot presenterar denna fantastiskt positiva nyhet med kraftigt rynkad näsa. Istället för att, likt UNT, presentera de resultat, konsekvenser och analyser som den omfattande tysk-danska forskningsöversikten innehåller, tar Ekot sin mikrofon och söker upp en demensforskaren vid Universitetssjukhuset i Lund vid namn Christer Nilsson.

 

Nilsson säger till Ekot att även om det har skett en gradvis ökning av livslängd, så måste det finnas en gräns för hur gamla människor kan bli.

 


Förekomsten av hjärtkärlsjukdomar,
cancer och demenssjukdomar ökar när man blir äldre, fortsätter Nilsson, totalt sett kan man förvänta sig att det blir fler som får de här sjukdomarna.

 

Utöver Nilsson talar även Ekot med Per Gunnar Edebalk, professor i socialt arbete, och Fredrik Andersson, professor i nationalekonomi. Professor Edebalk menar att den avgörande frågan med en ökad livslängd är om de extra åren är friska eller sjuka, enligt Nilsson är förbättrade behandlingar eller bot mot de tre tidigare nämnda sjukdomstyperna en förutsättning för en bra ålderdom.

 

"Förutom de rent medicinska konsekvenserna", fortsätter Ekot resonera, kommer pensionssystemet att belastas, nationalekonomi-professor Andersson, fyller i: "Alltså medellivslängden ökar ju redan. [...] Bördan växer snabbt."

 

"En tröst", rapporterar Ekot. Ja, det är ordvalet, hör och var god häpna ordentligt. "En tröst för dem som föds i dag och som enligt den tysk-danska studien kommer att bli över 100 år gamla är att de äldre i dag är friskare jämfört med för 50 år sedan."

 

De hot som Ekot identifierar nämns även i den tysk-danska forskningsartikelns sammanfattning.

 

 

Där finns att läsa att forskning antyder att åldrandeprocessen är förändringsbar, samt att vi lever allt längre utan större funktionsnedsättning. Detta, den tekniska och medicinska utvecklingen samt en omfördelning av arbete är viktiga faktorer för att möta de utmaningar en ökad livslängd kan ge, fortsätter artikeln.

 

Hoppfulla rader som Ekot valt att inte rapportera om.

 

De värderingar som tycks genomsyra Ekots rapportering är motbjudande. Liv ställs mot död och Ekot räds det förstnämnda. Rapporteringen rör sig därmed i ett väletablerat och anti-humanistiskt tankekollektiv. Där värdet av det som kollektivet menar är det "naturliga" alltid är större än enskilda människors liv och frihet.

 

En slumpvald nu levande person, till exempel du själv eller ditt barn, skulle med stor sannolikhet varit död om det inte vore för den ökade levnadsstandard som givit oss låg barnadödlighet och lång förväntad livslängd. Med detta för ögonen bör ytterligare utveckling i denna riktning vara ett av de mest hedervärda mål man kan söka.

 

Det finns sannolikt utmaningar med ökad livslängd, men det moraliska priset av att inte våga möta de eventuella utmaningarna och göra eventuellt nödvändiga förändringarna är långt större.

 


Man kan jämföra det
med avskaffandet av slaveriet. Den gången lät man moraliska värden gå före de kortsiktiga ekonomiska och sociala aspekterna. Det fick lov att ekonomiskt kosta för de fria på kort sikt.

 

Tar man i beaktande en eventuellt exponentiell utvecklingstakten med ökande resurseffektivitet.

 

Att tendensen för länder när de blir rika är att inte föda mer än två barn och att en senare pensionering blir allt mer realistisk. Är det tydligt att en ökad livslängd sannolikt inte bör klassas som en utmaning, utan även rent ekonomiskt kan komma att vara en stor tillgång.

 

När Noa, enligt Första Moseboken, 300 år efter sin båttur dog 950 år gammal var han för ung.

 

Åldrande är en sjukdom, må vi bota den.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!