PTS bankar på .SE:s port

28 september 2009 00:20
Nätneutraliteten på Internet är hotad. Lobbygrupper och politiska aktörer vill begränsa vad Internet är-enbart godkänt material ska få förekomma.

 

En väg framåt är att göra internetleverantörer och inte abonnenter ansvarig för trafiken som flödar. Vilket tvingar leverantörer att beskära den för demokrati och kreativitet vitaliserande friheten på Internet.

 

Ett myrsteg ut på det sluttande planet är Post och telestyrelsen, PTS, meddelade till administratören av den svenska toppdomänen, Stiftelsen för Intranetinfrastruktur (.SE), där de menar att .SE måste ändra sina regler. Ordet "bank" ska skyddas i svenska domännamn, menar PTS. "Bank" är skyddat enligt lag, fortsätter de, det får enbart förekomma i domännamn registrerade av de som får kalla sig bank, eller där missförstånd kan uteslutas.

 

Men domännamn är inte ett varumärke i sig och bör således inte behandlas som ett. Många av våra stora bankers domäner innehåller vidare inte ordet bank, exempelvis SEB och Nordeas, men även med PTS tolkning är regleringen tämligen menlös då inget fall av hopblandning har anmälts de senaste 5 åren.

 

De bedrägeriförsök som gjorts har istället nyttjat utländska domäner, sällan med egentlig koppling till bankernas adresser.

 

Som .SE själva konstaterar: "införande av ordet bank på spärrlistan innebär inte en ändamålsenlig och proportionerlig lösning".

 

PTS:s orättfärdiga krav har åter aktualiserats av att ett upprop på Internet utlysts för att sätta stopp för påtryckningen.

 

Även de små slagen måste vinnas för Internets frihet.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!