Sökes: nya frihetsfrågor

I flera val kring slutet av 80-talet och början på 90-talet var Moderaterna största parti bland unga väljare. Det fanns mycket ofrihet att stå upp emot. Kulturutbudet var tunt och reglerat. När någon sa "det är inget på tv", menade man just precis det.

15 juni 2009 00:16

Den svenska skolan liknade mest den sovjetiska varuproduktionen. Utskänkningstillstånden var få, öppettiderna snåla. MUF-lokalen blev en frihetens hemvisst av flera anledningar.

 

Nu är tiden en annan. Östblocket har fallit, marknader har avreglerats och EU-medlemskapet blivit realitet. Ungas livsstil är mer liberal än någonsin. I fokus finns självförverkligande, individualism och sofistikerad materialism. Genom Ryanair, friskolor, Ebay och öppet-till-fem-krogar har den svenska ungdomen i mångt och mycket förborgerligats.

 

Men livsstilen gäller inte politiken. I SOM-institutets majmätning får de rödgröna partierna 67 procent bland unga väljare mot Alliansens 25. Utgången av Europaparlamentsvalet bekräftar läget.

 

 

Väljare röstar på framtiden och den politik som olika partier vill föra då. Borgerligheten har vunnit de tidigare så engagerande frihetskamperna, utan att hitta nya. Därför ratas de av unga.

 

Nya Moderaterna ramar in sin politik i ord som ansvar, arbete, ordning och reda. Ord som bevisligen gillas mest av äldre. Konstigt nog! De som drabbas värst av budgetunderskott är de som kommer tvingas betala dem sen, det vill säga vi unga. De som drabbas värst när arbetslösheten stiger är de som står längst ifrån arbetsmarknaden, det vill säga vi unga. Moderaternas nuvarande politik skulle alltså mycket väl kunna beskrivas i termer av frihet och självbestämmande. Men så görs inte.

 

Den beskrivningen av sin politik gör däremot ett annat parti - just det - Piratpartiet. Men integritet och kulturell frihet skulle mycket väl, då som nu, kunna vara valvinnande frihetsfrågor för Moderaterna.

 

Men då krävs ett nytt och mer lättbegripligt förhållningssätt i frågor som datalagringsdirektiv och fildelning. Och inte desto mindre nya beskrivningar av den redan i övrigt ungdomsvänliga politiken. Bara så kan Moderaterna bli största parti bland unga 2010.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niclas Holmberg