Politiskt korrekt offer på Vikbolandet

Skolledningar kan oavsiktligt gynna extremnationalism genom att förbjuda skolavslutning i kyrkan.

4 juni 2009 00:19
Det är rätt och rimligt att rektorer fattar beslut om skolavslutningens utseende. Men i fallet Kättingeskolan på Vikbolandet kan man fråga sig om skolledningen faktiskt inser konsekvenserna när årets skolavslutning inte som vanligt förläggs i kyrkan.

 

Det är inte första gången kyrkavslutningarna avskaffas på olika platser i vårt land och vanligtvis brukar det leda till missnöje bland föräldrar och elever. Vi känner också igen den politiskt korrekta argumentation Kättingeskolans rektor Malin Svalin bjuder på. "Oavsett vilken lokal vi använder oss av så ses det enligt lagar och regler som en religiös påtryckning om en präst närvarar i egenskap av präst", påstår hon bland annat.

 

Det hela låter möjligen principfast, men också överdrivet nitiskt. Men det är väl enkelt att skylla på lagar och regler. Hade Svalin rätt i sina påståenden skulle ju var och varannan skola bryta mot lagen när den förlägger skolavslutningen i kyrkan!

 

 

Vidare kan man fråga sig hur Svalin ena stunden inte vill ha skolavslutningar av principskäl - och härvidlag använder de starka orden "religiös påtryckning" - för att i nästa stund tillåta högstadieelevernas avslutning i samma kyrka som förvägras de mindre barnen. Svalin motiverar detta med att äldre barnen kan ha mer egna åsikter, men också med att det saknades annan lämplig lokal för avslutning.

 

De kyrkliga skolavslutningarna är i praktiken tradition snarare än religion. På Vikbolandet finns det knappast heller några stora grupper av elever som av religiösa skäl till varje pris vill slippa besöka kyrkan.

 

I vilket fall som helst är utvecklingen farlig. På sin blogg på nt.se konstaterar oppositionsrådet Karin Jonsson (C) att det är "som att be folk att rösta på Sverigedemokraterna". Hon har helt rätt.

 

 

Om makthavare i sin iver att vara politiskt korrekta kör över gamla svenska traditioner (kyrkliga skolavslutningar, svenska flaggan eller rent av vanligt julpynt), finns risken att inte bara extremnationalisterna, utan också vanliga svenskar ger invandrarna skulden. Den logiska slutsatsen blir då att med en mindre invandring hade traditionerna också varit mindre hotade, vilket är precis vad bland andra Sverigedemokraterna torgför.

 

Fast slutsatsen är felaktig, det är sällan eller aldrig invandrares eventuella påtryckningar som fäller utslaget. Utan en högst hemmasnickrad och ofta ganska okunnig låtsastolerans.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!