Alternativ sträckning även på landbacken

Det Rysk-Tyska gaskonsortiet Nord Stream tvingas utreda en alternativ sträckning på Östersjöns botten.

4 maj 2009 00:19
Arbetet med gasledningen mellan Ryssland och Tyskland längs med Östersjöns botten fortgår oförhindrat, även om de formella tillstånden ännu inte är klara. I Sverige ligger frågan hos miljödomstolen som ska pröva om ledningens sträckning är förenad med svensk och internationell lagstiftning gällande dylika projekt. Ett formellt hanterande utan utrymme för politiska ställningstagande. Om reglerna följs blir det en ledning (som delvis går över svenskt territorialvatten).

 

 

I remissvaren från Sjöfartsverket och Naturvårdsverket finns bland annat krav på att Nord Stream tar fram en alternativ sträckning. Detta på grund av hänsyn till att dragningen i dag förväntas gå genom känsliga natur- och fågelskyddsområde vid Norra midsjöbanken och Hoburgs bank.

 

En alternativ dragning ska nu göras även om Nord Stream hävdar att den nuvarande planeringen är den optimala. Bolagets representant i Sverige, Nicklas Andersson, uppger för Rapport att "Vi har gjort utredningar för över 100 miljoner euro och vi är säkra på att vårt ursprungsförslag är det optimala".

 

Vad Nord Stream och i praktiken det Kreml-kontrollerade statliga ryska energibolaget Gazprom borde göra är att leverera ett alternativ för en dragning av gasledningen över land. Något Gazprom ogärna vill, eftersom det skulle innebär att bolaget tvingas förhandla med regeringarna i de tre baltiska länderna och Polen. Länder med betydande (negativ) erfarenhet av ryska/sovjetiska projekt av olika slag.

 

Här ligger det uppenbara förklaringen till att Ryssland vill se en gasledning på Östersjöns botten framför en dragning över land. Minns de återkommande konflikterna mellan Ukraina och Ryssland varje år när gaspriset ska omförhandlas. För bara ett par månader sedan försökte Ryssland framställa Ukraina i så dålig dager som möjligt när gaskranarna vreds åt och det blev kallt i EU-länder som Tjeckien och Slovakien. Ukraina vill bli medlem i såväl EU som Nato och Kreml har intresse av att framställa ukrainarna som opålitliga.

 

 

Energi och säkerhetspolitik hör i hop oavsett vad en del tror. Gasledningen på Östersjön handlar främst om att göra EU mer beroende av rysk energi och att stärka banden mellan Tyskland och Ryssland. Förre förbundskanslern Gerhard Schröder (S) är exempelvis ordförande i Nord Stream, ett jobb han tillträdde i praktiken direkt efter han slutat som politiker.

 

Nord Streams ansökan ska behandlas precis som alla andras. Däremot vore det naivt att tro att projektet bara handlar om att få avsättning för rysk naturgas. Nord Stream borde leverera en alternativ dragning över land eller i alla fall förklara varför det inte är ett alternativ.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrköpings Tidningar maj