Därför vill polisen ha betalt för bevakningen

Augustifesten anordnas visst i vinstsyfte. Det menar Östgötapolisen och hänvisar till en vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen. 

7 maj 2013 13:46

I mars slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att polisen i Västra Götaland hade rätt att ta betalt för sin insats i samband med evenemanget Kulturkalaset i Göteborg. Precis som i fallet med Augustifesten och Upplev Norrköping handlade det om ett kommunalägt bolag som arrangerade en för besökarna gratis stadsfest.

Vinning för andra

Trots att arrangörerna menade det motsatta, slog domstolen fast att stadsfesten arrangerades i vinstsyfte.

– Vid bedömning av vinstsyfte handlar det inte bara om den ekonomiska vinningen som direkt tillfaller arrangören, utan också om ekonomisk vinning som tillställningen kan medföra för andra. Och det är då andra aktörer i samhället: bolag, restauranger och firmor som får ta del av sådana här arrangemang, säger Per-Åke Olsson, kommissarie på Östgötapolisens rättsenhet.

Polisen i Östergötland gör bedömningen att det krävs ett tjugotal poliser varje kväll för att upprätthålla ordningen under Augustifesten. I det förhandsbesked som nyligen gått ut till Upplev Norrköping kommer polisbevakningen preliminärt att kosta 331 200 kronor. Slutnotan kan dock komma att bli lägre.

– Nu meddelar vi det absolut högsta beloppet. Vi kan inte gå över det sedan när vi ska summera allting. Däremot kan vi sänka det om det inte går åt lika mycket poliser, säger Per-Åke Olsson.

Upplev Norrköpings vd menar att polisen gör olika bedömningar i olika distrikt?

– Vi tittar på det här i Göteborg, där har man gjort en bedömning att en stadsfest är anordnad i vinstsyfte och att polisen ska ta betalt. Tidigare så har vi inte haft några bra rutiner runt det här, det har inte tillämpats på ett bra sett. Det har kanske varit lite oklart och olika bedömningar hit och dit. Men nu har det klarnat lite med den här domen, säger Per-Åke Olsson.

Han tillägger:

– Vi har en skyldighet enligt ordningslagen att ta betalt för insatser vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Pengarna tillfaller inte oss utan går in i statskassan.

Förslag på halvering

På tisdagen överlämnade f.d. justitierådet Bo Svensson sitt utredningsförslag om hur ersättningsskyldigheten för polisens kostnader för ordningshållning vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster bör utformas till justitieminister Beatrice Ask.

Svensson föreslår att den som i vinstsyfte anordnar en offentlig tillställning även fortsättningsvis ska betala för polisbevakning. Detta för att bolagen inte ska förlora intresset för att själva svara för ordningen. Kostnaden för polisbevakningen bör dock halveras jämfört med i dag, menar Svensson.

"Alla anordnare av allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar utom de allmännyttiga ideella föreningarna omfattas av den av mig föreslagna halveringen av ersättningsbeloppen", skriver Bo Svensson på tisdagens DN Debatt.

Allmännyttiga ideella föreningar är inte skyldiga att betala för polisbevakning av evenemang som de anordnar.

De nya ersättningsbestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanette Söderwall