Sex, vänskap och politik

8 juli 2012 11:30

Tjugosex år gammal sitter kinesiska Ni Niuniu och tänker tillbaka på sitt liv. Hon har isolerat sig från omvärlden och den enda hon har kontakt med är sin psykolog, som hon inte ser som psykolog utan som sin enda vän.
Hon slåss med sitt förflutna och vandrar längs minnenas väg, som kantas av övergrepp och flera dödsfall, från elvaåring fram till sitt psykiska sammanbrott.

"Jag såg förflutna månader och år stiga ur marken som ett damm. Män och kvinnor som jag en gång känt bredde ut sina vingar och flög förbi mitt fönster. Jord och rost föll från deras kroppar och dalade genom luften med ett högljutt krasande. Steg för steg vandrade jag genom minnenas träsk omgiven av sopor och förruttnelse, främmande växter och giftiga svampar."

Det är ett vuxenblivande och ett sexuellt uppvaknande som skildras, ett utanförskap och en ovilja att inrätta sig i det patriarkala ledet. Ni Niuniu överraskas helt av puberteten och lämnas att på egen hand lära sig om menstruation, sex och alla andra känslor som väcks i och med den. Hon är också helt omedveten om den sexuella dragningskraft hon har på två vuxna i sin omgivning: magister T och änkan He.

I bakgrunden pågår omvälvande politiska händelser som vi ibland skymtar i berättelsen, men fokus ligger på de minst lika omvälvande händelserna i Ni Niunius inre.

Trots att Privatliv är den första romanen att ges ut
i Kina som låter massakern på studenterna i Beijing ingå i handlingen (även fast den aldrig egentligen nämns) har hon anklagats för att vara både narcissistisk och exhibitionistisk.

"Ensamhet är en förutsättning för ett inre liv", tänker Ni Niuniu redan i ung ålder.

Hon känner ett främlingskap gentemot sina klasskamrater, föräldrar och grannar.

Den enda hon känner en oförklarlig samhörighet med är den tio år äldre änkan He.

Känslorna svävar i gränslandet mellan innerlig vänskap och sexuell attraktion och änkan He lyckas inte låta bli att utnyttja sitt övertag som vuxen i situationen.

Det är beskrivningarna av detta inre liv och
de många oefterhärmliga liknelser som levandegör berättelsen och gör den så
obehaglig på ett behagligt sätt. Chen Ran har vunnit flera priser samtidigt som hon har varit kontroversiell i och med det
sexuellt explicita och beskrivningarna av samkönat sex. Det var som avantgardistisk novellförfattare som hon först gjorde sig ett namn och Privatliv är hennes första roman.

Sedan tidigare finns enbart en novell översatt till svenska i antologin Solskenet i munnen.

Erika Johansson

CHEN RAN

Privatliv

Översättare: Anna
Gustafsson Chen

Tranan

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!