Att känna sig hemma bland molnen

Thomas Wågströms fotografier Allt som är i himmelen påminner om en djup och ogripbar hemlöshet i vår omedelbara närhet.

31 maj 2012 15:44

Molnen får i ett berömt prosapoem av Charles Baudelaire symbolisera en konstnärlig modernism som avsagt sig släktskap, nationella lojalitetsband och snäv nytta för något som i stället kännetecknas av evig förändring.

Av allt att döma är det denna brist på beständighet som också har fått fotografen Thomas Wågström att rikta kameran mot
skyarna. Boken heter Allt som är i himmelen och består av en serie svartvita bilder som återger något på en gång mycket bekant och samtidigt helt främmande.

Alla har någon gång legat på rygg en sommardag och sett upp mot avlägsna molnformationer som ständigt byter karaktär och plötsligt får drag av något bekant. Nästan som ett milt ångestsymptom på vår oförmåga att stå ut med sådant som inte kan bestämmas eller inordnas
i bestämda kategorier.

Molnen utmanar helt enkelt en bräcklig känsla av hemhörighet och påminner om vanmakten inför den olidliga lätthet som ibland sägs känneteckna varat.

Något av denna oro väcks också när man granskar boken och snart träder konturerna av ansikten, havsdjur eller vågrörelser upp på näthinnan. Allt för att återerövra en nödtorftig orienteringsförmåga och då betyder det mindre om fantasierna anspelar på obehagligheter. Emellanåt kan bilderna påminna om röntgenbilder av igenslammade kärl eller svårt anfrätta lungor.

Karl Ove Knausgård understryker också i bokens essä, att ett yttrande som "jag existerar" bara är möjligt att fälla om världen blir synlig som världen.

Och då kan denna värld kanske se ut lite hur som helst, men det som gör starkast intryck är ändå den svårhanterliga och svidande skönheten i Thomas Wågströms bilder som påminner om en tillvaro på gränsen till en djup och ogripbar hemlöshet.

Han ställer in sig i en lång rad av diktare och konstnärer som gjort liknade erfarenheter. Bland dessa poeter och målare som William Wordsworth och John Constable. Det kan också ha varit något som bekymrade den unge apotekaren och amatörforskaren Luke Howard. I början av 1800-talet gav han namn åt molnen och hans terminologi bidrog förmodligen i någon skenbar mening till att göra världen mer synlig just som världen.

Pauli Olavi Kuivanen

THOMAS WÅGSTRÖM

Allt som är i himmelen

Text: Karl Ove Knausgård

Max Ström

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!