På spaning efter det rätta uttrycket

Största möjliga trohet mot originaltexterna och god svenska. Översättaren Ingemar Lagerströms tolkningar av antikens klassiska texter är en spaning efter det rätta uttrycket.