Verkets episka styrka imponerar

12 december 2013 02:00

Söndagskvällen avnjöts i S:t Olai kyrka med Olle Elgenmarks juloratorium Ordet vart kött. Hämtad ur Johannesevangeliet kretsar handlingen runt Jesu födelse. Här finns också texter ur Lukasevangeliet, Jesaja och från psalmdiktaren J O Wallin.

Inledningskören med S:t Olofs oratoriekör är nordiskt sval och frisk i sitt tilltal. Den harmonierar fint med Olof Liljas för kvällen närmast gossaktiga tenorsolo. Ren och klar och med en diktion tydlig så den hörs ut på kyrkplanen, förkunnar han Herrens skapelse. Musiken ändrar därefter karaktär med trolska och naturlyriska toner som utmynnar i ett mystifierande anslag.

Så bereds publiken att delta i kantaternas koraler liksom gudstjänstbesökarna på Bachs tid, innan Mats Perssons bassolo tar över, mäktigt som ett stridsrop.

Manteln skall fläckas i blod och förtärande eld, därpå skall en son födas och frid råda i våra hjärtan. Vilken dramatisk kurva inom ett och samma stycke. Verkets episka styrka imponerar. Bo Lennart Nilssons recitationer ledsagar oss tryggt genom det här verkliga dramats delar. Hans tilltal är mjukt och inkännande. Körens lovsång ”O soluppgång” framförs i samma ljusa euforiska anda som tidigare körsatser.

I andra delen kommer Ann-Christin Hallgrens milda sopran väl till sin rätt. Hennes mogna stämma har inte en tillstymmelse till vassa kanter på höjden och klingar milt i harmoni med den fröjd och tacksamhet hon besjunger. Möjligen är hon något återhållsam i de mer dramatiska partierna som kräver ett kraftfullare uttryck. Det är förstås en tolkningsfråga och Hallgrens styrka är den noga avvägda balansen. Ljuvt och ömt som en kärleksförklaring artikulerar hon Guds kärlek genom sin enfödde son och hon kontrasterar fint mot de andra solisterna – Lilja med sin lyriska skirhet och Perssons breda, djupa anslag.

Den polyfona slutkören framfördes stadigt och välrepeterat med sina växelvisa slingor som jag räknar till sexstämmiga. En mäktig avslutning tillsammans med musiker ur Norrköpings symfoniorkester vars framföranden alltid är av mycket hög klass, så även här. Ett oratorium med episka förtecken att bevara i hjärtat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!