Vackert och egenartat

6 oktober 2011 09:06

Det är enkelt att föreställa sig att dikten är en slags väv där trådar löper in och ut ur varandra i ett fortlöpande mönster och där varje anslag bär vittnesbörd om sin speciella förankring i tid och rum.

Är det möjligt att skriva dikt utan att vara nedsänkt i detta brusande hav av dikter som redan har skrivits? Är det möjligt att vara fri - och så att säga skapa från noll och intet? Är det ens eftersträvansvärt? Dadaisterna sökte upp denna nollpunkt
i konsten och litteraturen, mystiken lär oss att finna den i hjärtat - men samtidigt upphör också den mänskliga kommunikationen.

Att skriva utifrån noll innebär också att uppfinna ett nytt alfabet och på det sättet sträcka sig ut från sin självvalda isolering. Hanna Nordenhök utkommer nu med en diktsamling som på flera olika plan ställer just dessa frågor på sin spets - kan man ens skriva en unik dikt?

På ett sätt svarar hon både och - och gör det genom att skapa ett slags tredje alternativ. Hon skriver själv i det kortfattade efterordet: "Jaktscener (Lorcatranskription) består av stölder ur, och läsningar av, Federico Garcia Lorcas teaterstycken Blodbröllop. Bernardas hus, Yerma och Fröken Rosita i översättning av Lars Bjurman och Jens Nordenhök, samt av diktsviten Zigenarballader tolkad av Lasse Söderberg."

Det blir också en märklig effekt detta med att omdikta sin fars tolkning - vilket ger begreppet fadersuppror en förnyad innebörd, om man nu vill läsa det på det sättet. Till omfånget är Jaktscener (Lorcatranskription) begränsad. Det är en tunn volym. Diktfragmenten börjar ta form på sidan nio och avslutas på sidan 40. Till innehåll är det dock en expansiv och mångfacetterad dikt som tycks röra sig mellan polerna av dominans och underkastelse.

"Om detta är en kniv - - en ros - en mor--/var det den ville ändå hejdas - - lämnas kvar i deras kött -" Vi möter en kniv redan i det inledande stycket: "och nu - - det döda silverbladet - allt vad som kan tränga in -"

Det är en spännande och expansiv dikt som rör sig mot min egen oro som läsare. Det är vackert, halsbrytande och djupt egenartat.

Litteratur

HANNA NORDENHÖK

Jaktscener
(Lorcatranskription)

Pequod Press

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa