Dikter & Porträtt

Första gången jag stötte på den tyskspråkiga poeten Else Lasker-Schüler var i samband med Edith Södergran. I sin avhandling om Södergran ägnar Ernst Brunner att Lasker-Schülers expressionism influerat Södergran.

4 mars 2009 00:16

 

Att nu, 2009, introducera denna poet i eget namn på svenska (tidigare finns bara enstaka dikter översatta) är naturligtvis lika otidsenligt som fantastiskt.

 

 

Att dessutom göra det i en tvåspråkig upplaga som presenterar originalen sida vid sida med Peter Handbergs tolkningar gör det bara bättre.

 

I Tyskland och i övriga Europa är Else Lasker-Schüler känd och erkänd. Hon föddes 1869 av judiska föräldrar och växte upp i Wuppertal. Hennes judiska identitet kom att få stor betydelse för hennes liv såväl som för hennes diktning. Relativt tidigt förlorade hon sin mor och bror. Hennes ende son dog också ung.

 

 

Else Lasker-Schüler levde bohemliv i Berlin bland profilerna på Café des Westens. Hon debuterade 1901 och under de tre första decennierna av 1900-talet utvecklas hennes poesi i expressionistisk riktning, men hon leker också med identiteter och könstillhörighet. I hennes dikter är längtan efter fullbordad kärlek och andra världar lika kraftfull:

 

"O låt mig lämna världen!

 

Men också fjärran denna värld

 

Irrar jag omkring, ett fladdrande ljus"

 

eller, i en annan dikt:

 

"Jag ligger under ditt leende

 

Och lär mig förbereda dagen och natten."

 

Det är vacker, högspänd, elektrifierande poesi vare sig det handlar om kärlek, förlust och död eller Gud.

 

Med nazismens framväxt blev Lasker-Schülers judiska identitet alltmer utsatt. Hon flydde under 30-talet först till Schweiz, där hon inte fick uppehållstillstånd, och sedan till Palestina, ett av de länder vars mytologi betytt en hel del i författarskapet.

 

 

Men verkligheten var mer obönhörlig av dikten, avskuren från Europa hade hon också isolerat sig från det rum där hennes författarskap var möjligt. Hon dog 1945 och ligger begravd i Jerusalem.

 

Visst finns det förbindelser till Södergran men jag tycker också att Lasker-Schüler förebådar en poet som Nelly Sachs. Båda upplevde förintelsen, båda hade poetiska uppgörelser med Gud och språket som fortfarande är drabbande.

 

"Längs kärleken dröjer jag i morgonen kvar

 

Lever sen länge bortglömd, i dikten jag var."

 

Dikter & Porträtt är en storartad bok. Else Lasker-Schüler är - eller borde åtminstone vara - en betydande poet också i Sverige.

 

Litteratur
ELSE LASKER-SCHÜLER

 

Dikter & Porträtt

 

Översättning och efterord: Peter Handberg

 

Ersatz
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mats Granberg