På Kronan är de bara kollegor

Elin Källman har uppfunnit ett alter ego som återkommer i hennes målningar. Dag Källman bearbetar släkterfarenheter från en gammal bruksmiljö mellan Mjölby och Linköping.

12 januari 2008 00:17
Far och dotter, men på Galleri Kronan är Dag Källman och Elin Källman i första hand konstnärer och kolleger.

 

-Jag har säkert påverkats på något sätt, men jag tycker inte att det finns några större likheter mellan våra verk, säger Elin som är osäker på om de ställt ut tillsammans tidigare.

 

Det har de, men då har det handlat samlingsutställningar. Att de möts på Galleri Kronan är ursprungligen ett initiativ från galleriets utställningskommitté.

 

Elin Källman har skapat sig ett slags alter ego som återkommer i målningarna.

 

Hon heter Lola och är intill förväxling lik konstnären.

 

-Det handlar ju om mig, men jag vill inte använda mitt eget namn. Målningarna är ett slags sammanhängande livsberättelse, som gör det möjligt för mig att återge var jag befinner mig känslomässigt, säger hon.

 

Men det är inte en självbiografi i vanlig mening, utan också ett sätt att se sig själv utifrån.

 

-Jag prövar olika hållningar och framställer mig ibland som den jag skulle vilja vara. En del är väldigt utmanande, men när jag nyligen ställde ut på Galleri Niklas Belenius i Stockholm målade jag mer oskuldsfulla bilder, säger hon.

 

 

Elin Källmans målningar står uppställda i den yttre lokalen och väntar på att hamna på väggarna. Längre in i galleriet är Dag Källman i färd med att förbereda sin del av utställningen och blicken faller på ett par porträtt av Jimi Hendrix.

 

-Jag lyssnar mycket på jazz och blues, men jag gillar att läsa också, säger han och pekar på en annan målning som föreställer August Strindberg. Det är en bearbetning av det sista fotografiet på författaren som togs på Drottninggatan en vinterdag någon tid före hans död 1912.

 

-Förr använde jag aldrig fotografier, men det har jag gjort på sista tiden. Min far dog för tre och ett halvt år sedan och jag tog hand om hans gamla svartvita fotografier från Spångsholms bruk, som ligger mellan Mjölby och Linköping.

 

 

Hans farfar och hans far arbetade där, men inte Dag Källman själv. Däremot har han återupplivat bruksmiljön i några av sina målningar.

 

-Fotona är från tjugo- och trettiotalen, men när man målar tillför man ju något annat. Färgerna är ett slags ordlöst språk, säger han och visar några expressionistiskt anlagda verk. Ett av dem heter Fiolmusik över Svartån, som återger det ursprungliga motivet i brinnande färger och halvt upplösta former.

 

-Det här var den tidens motsvarighet till dagens unga killar som bränner runt korvkiosken i en Volvo 240, säger han och skrattar innan han förklarar att det färdiga verket följs av en mental bearbetningsfas, som ofta innebär ett intensivt funderande på balansen mellan form och innehåll.

 

Utställningen som är säsongens första på Galleri Kronan öppnar idag och pågår till och med den 27 januari.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!