Tema Människor, möten, makt på möte om forskning och praktik

Forsa är inget ortsnamn eller något ur ett italienskt partinamn, utan en förkortning som fullt utskrivet lyder Förbundet för forskning i socialt arbete.

28 januari 2011 00:00

- Tanken är att vi ska sammanbinda forskning och praktik, säger Axel Ågren som är styrelseledamot i förbundets östgötaavdelning.

Han läser också på Campus Norrköping, men är också engagerad i förberedelserna inför förbundets kommande symposium, som hålls den 30-31 mars.

- Vartannat år arrangerar förbundet ett stort nationellt möte. I år föll lotten på oss i Östergötland och vi valde att förlägga det i Norrköping, säger han och berättar att konferensen inträffar på olika håll i Industrilandskapet - närmare bestämt i Gropen, Bomullspinneriet och Flygeln. Platsen för invigningen den 29 mars blir emellertid Visualiseringscentret.

Temat är Människor, möten, makt. Ett femtiotal föreläsare har anmält intresse och antalet huvudtalare blir fyra.

Från Durham-universitetet i England kommer Lena Dominelli. Hon är professor i socialt arbete, men har också skrivit flera böcker om anitrasistiskt arbete och feminism.

Övriga är professorerna Roger Qvarsell, Margareta Hydén från Linköpings universitet och Ann-Christin Cederborg från universitetet i Stockholm.

Förbundet har ett par tusen medlemmar i landet och symposiet riktar sig i första hand till dem, men det är också öppet för andra som är verksamma inom socialt arbete.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!