Så hittar du alla arkeologiska undersökningar

I Östergötlands län finns 199 pågående och planerade arkeologiska undersökningar. Den populära söktjänsten Fornsök har byggts ut med ny information.

12 maj 2019 09:00

Riksantikvarieämbetets webbaserade söktjänst Fornsök innehåller information om fornminnen i hela landet och är öppen och sökbar för alla. Tjänsten har funnits i många år och har använts av en historieintresserad allmänhet som är nyfikna på fornminnen, men också av till exempel fastighetsmäklare och tomtköpare som vill se om det finns fornlämningar på en tomt.

Men Fornsök (du hittar söktjänsten i länken här) har nu utökats med ett sökbart register som visar var planerade, pågående och avslutade arkeologiska undersökningar finns i Sverige. Myndigheten gjorde uppdateringen först till sitt registreringsverktyg för yrkesverksamma, Fornreg, men i och med att informationen blev bättre och mer aktuell valde man att även låta allmänheten ta del av den. Tjänsten har också blivit lättare att använda i mobiltelefonen och på så sätt ha med sig ut på kulturhistoriska utflykter.

– Det finns mer att hämta i söktjänsten nu och de nya funktionerna är användbara för allmänheten på flera sätt. En skolklass som läser fornhistoria kanske vill komma ut och titta hur det ser ut på ett förhistoriskt gravfält eller besöka en arkeologisk undersökning. I tjänsten kan man se vilka utgrävningar som pågår och är planerade. Sedan får man inte besöka alla, men man ser vilka som ansvarar för undersökningarna och kan kontakta dem, säger Malin Blomqvist, antikvarie och sakkunnig inom fornminnesinformation på Riksantikvarieämbetet.

Fornsök har också förbättrats med nya grafiska symboler som visar om en lämning är bedömd som fornlämning eller inte. Via Fornsök kan man klicka sig fram till den arkeologiska rapporten och se vilket museum i Sverige som tagit hand om eventuella fynd.

En koll den 6 maj visar att Östergötlands län har 37 462 lämningar registrerade. Dessutom finns 162 pågående arkeologiska undersökningar, 37 planerade arkeologiska undersökningar och sex arkeologiska undersökningar som avslutades 2018-2019.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sara Segraeus