Så blev domen i Ghost-tvisten

Linköpings tingsrätt avgjorde på onsdagen tvisten mellan fyra tidigare medlemmar i bandet Ghost och bandledaren Tobias Forge. Och rätten dömde till bandledarens fördel.

17 oktober 2018 11:10

Fyra tidigare medlemmar i det framgångsrika Linköpingsbandet Ghost – Martin Hjertstedt, Henrik Palm, Mauro Rubino och Simon Söderberg – krävde i en stämningsansökan att bandledaren Tobias Forge skulle redovisa alla intäkter och kostnader som bandet hade under åren 2011–2016. Om bandledaren vägrade ansåg de forna kamraterna att Forge skulle dömas att betala ett vite på 200 000 kronor.

I förlängningen handlade tvisten om att de tidigare bandlemmarna kunde komma att kräva Forge på ersättning för uteblivna intäkter under år då Ghost turnerade flitigt i flera världsdelar.

Under rättegången i Linköpings tingsrätt i september i år tillbakavisade Forge alla krav och hävdade att de övriga medlemmarna i bandet endast hade fungerat som avlönade musiker.

Genom att dra tvisten så långt som till rättegång riskerar de inblandade parterna stora ekonomiska kostnader. När rättegången avslutades stod det klart att advokaterna som företrätt de fyra tidigare bandmedlemmarna begärt närmare 2,9 miljoner kronor i ersättning. Advokaten som företräder Tobias Forge yrkade ersättning med drygt 2 miljoner kronor.

På onsdagen meddelade Linköpings tingsrätt att käromålet ogillas. I klartext innebär det att de forna bandmedlemmarna förlorar tvisten. Enligt domen ska de fyra männen betala Tobias Forges rättegångskostnader på drygt 1,3 miljoner kronor. Tingsrätten skriver i domen att målet inte har varit komplicerat och att "betydligt mer arbete än vad som anses skäligt" har lagts ned på målet. Därför väljer domstolen att kraftigt pruta på det belopp som de forna bandmedlemmarna ska betala till Forge.

Frågan som tingsrätten haft att ta ställning till är om det fanns ett så kallat enkelt bolag som skulle ge alla bandmedlemmar rätt till inkomster från bandets skivutgivning och turnéer. Enligt rätten fanns det dock varken något skriftligt eller muntligt avtal mellan medlemmarna. Först 2016 ingicks ett sådant avtal.

Tingsrättens dom, som omfattar 106 sidor, avslutas med följande slutsats: "Sammantaget har kärandena inte förmått visa att avtal mellan dem, eller någon/några av dem, och Tobias Forge ingåtts avseende ett gemensamt ändamål och förpliktelse att verka för detta i musikgruppen Ghost på sätt som är att bedöma som enkelt bolag. Tingsrätten ogillar således käromålet i dess helhet."

Vi har sökt advokat Michael Berg, som företrätt de tidigare bandmedlemmarna, för en kommentar. Han var dock upptagen.

Tobias Forges advokat, Ann-Charlotte Söderlund Björk, säger:

– Vi är jättenöjda med domen. Min huvudman är jätteglad. Den här domen är positiv för musikbranschen. Det hade varit en katastrof för branschen om utgången hade blivit en annan.

Hur ser du på att domstolen prutar på rättegångskostnaderna?

– Jag kan väl tycka att domstolen varit lite snål. Det här har varit ett enormt arbetskrävande mål, säger Ann-Charlotte Söderlund Björk.

Tobias Forge låter hälsa via sin advokat att han inte vill lämna några kommentarer.

Domen kan överklagas till Göta hovrätt senast den 7 november.

Artikeln kommer att uppdateras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa