Riksdagen: Veterandagen ska bli ny flaggdag

Veterandagen den 29 maj ska bli en ny allmän flaggdag. Det vill en bred majoritet i riksdagen.

3 maj 2017 20:25

Sedan 2008 uppmärksammas veterandagen den 29 maj inom Försvarsmakten och andra myndigheter. Då hedras personer som deltagit i militära operationer och minnet av stupade och omkomna högtidlighålls.

Under onsdagen beslutade riksdagen att veterandagen bör bli allmän flaggdag. Alla partier röstade för, utom Vänsterpartiet som röstade nej.

Vi har i flera år drivit den här frågan om att veterandagen borde bli allmän flaggdag för att hedra de kvinnor och män som har riskerat sina liv i insatser internationellt för fred och frihet, säger Andreas Norlén (M), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott (KU), som är en av de moderater som står bakom motionen.

"Stort gensvar"

Vi har också mött stort gensvar från veteranorganisationer som tyckt att vi politiker inte har sett dem tillräckligt. Därför känns det glädjande att vi kunde fatta det här i beslutet i riksdagen, fortsätter han.

Regeringen kan nu fatta beslut om att ändra i förordningen om allmänna flaggdagar. Någon större beredning lär inte behövas, enligt Norlén.

Över partigränser

Björn von Sydow (S), vice ordförande i KU där ärendet har behandlats tidigare, håller med:

Det naturligaste för regeringen är att man följer tillkännagivandet. Inte minst när det är över alla block- och partigränser, förutom Vänsterpartiet.

I dag flaggar redan Försvarsmakten och andra stora institutioner på veterandagen.

Men med allmän flaggdag menas att offentliga byggnader, ofta i kollektivtrafiken, halvinstitutionella organ, också kan flagga. De får en uppmaning till det. Så det kommer ändå att bli annorlunda med den flaggtradition som finns, säger von Sydow.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT