Regionala kritikersamtal i Halland – nu som pod

13 januari 2020 15:45

Litteraturkritikens utrymme i medierna har minskat. När de lokala författarna i Halland efterlyste mer kritisk respons på redan utgivna böcker svarade Region Halland därför med att genomföra en egen satsning på regional litteraturkritik. Den andra upplagan av dessa offentliga kritiksamtal ägde rum i höstas, och under dessa diskuterades först Stefan Albrektssons diktsamling och uppväxtskildring "Sjöstjärna" av kritikerna Mikaela Blomqvist och Erik Bergqvist.

Under ett annat scensamtal diskuterade kritikerna Erik Andersson och Ylva Lagercrantz Spindler de två författarna Christina Karlberg och Marita Warborn Lundgrens sorgebearbetningsbok "Jag är lyckligt gift, min man är bara lite död".

Samtalen hölls i höstas men spelades in och finns nu tillängliga som podcast.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT