– Som estetiskt uttryck är skrivande lite eftersatt. Fast intresset är så stort och med tanke på att det är så vanligt så finns det begränsat utrymme i utbildningarna, säger Maria Fagerberg och berättar att hon länge närt idén om en skrivarutbildning på gymnasienivå.

– I den nya gymnasieskolan har svenskaämnet blivit ganska nyttoinriktat. Man får lära sig att läsa stora textmängder, träna sig i källkritik och skriva rapporter. Men att jobba med skrivandet som process, att få skriva texter för dess egen skull och få leka med dem saknas. Film- och Musikgymnasiet bedriver ett estetiskt program där vi lyfter fram det kreativa så de delarna av skrivandet passar oss bra.

Film- och Musikgymnasiet i Norrköping startade 2004 och drivs av Studiefrämjandet Östergötland. De tidigare profilerna är Film & Visuell design, Ljud & Musikproduktion, Scen & Artist samt Musik. Idag har man 108 elever och Maria Fagerberg räknar med att den nya skrivarprofilen kommer att ha 10 till 15 platser.

Artikelbild

| För kreativt skrivande. Maria Fagerberg är rektor och författare.

Som författare, fyra romaner utgivna mellan 2003 och 2009, och regionombud för Författarförbundet har Maria Fagerberg också andra perspektiv på skrivandet. det har bidragit till att hon länge har funderat på utbildning i skrivande.

– Fast jag har varit lärare mycket längre än jag har varit författare. Min personliga insats i det här är att coacha våra elever när de skriver texter vare sig det är lyrik, dramatik, noveller eller mer personliga texter, säger Maria Fagerberg och påpekar också att man på skrivarprofilen också kommer att läsa litteratur och reflektera över den.

Norrköping blir först i regionen med att erbjuda, mestadels skönlitterärt, skrivande på gymnasienivå.

– Det estetiska programmet är ju högskoleförberedande och det finns ju numera skrivarutbildningar på universitetsnivå och många folkhögskolor med skrivarutbildningar. Jag är glad över att Norrköping och Film- och Musikgymnasiet kan erbjuda en skrivarprofil först av alla, säger Maria Fagerberg som är från Linköping.

Artikelbild

Hon påpekar också att Region Östergötland har ökade ambitioner i sin Kulturplan vad gäller insatser för läsande och litteratur så att pionjärinsatsen med en skrivarprofil sker i ett sammanhang där samhället riktar mer uppmärksamhet – hur det är med de konkreta resurserna är mer osäkert – på litteratur och läsning.

Nu ska den nya profilen fyllas med elever. Maria Fagerberg laddar för helgens gymnasiemässa då den nya profilen ska attrahera den blivande kullen gymnasieelever som är den första som är född på 2000-talet. Om det är en generation redo för skrivande återstår att se.