Sandra Wall är projektledare för det kommunala näringslivsprojektet Musikhuvudstaden. Hon beklagar att Metallsvenskan nu ställer in.

– En väldigt tråkig nyhet. De lokala arrangörerna är jätteviktiga för Norrköping, säger hon.

Vad innebär det för satsningen på projektet Musikhuvudstaden?

– Negativa nyheter påverkar naturligtvis och det är synd att festivalen inte blir av, men det viktiga för oss nu är att stötta arrangören vidare, så de orkar göra nya projekt i Norrköping.

– Vi finns här som kompetenscentrum om de vill. Metallsvenskan kom in som en bra och rolig idé, men frågor kring själva eventet får du kontakta Upplev Norrköping om, säger Sandra Wall som inte tror att beskedet drabbar Norrköping som arrangörsstad.

Tre stora festivaler har ställts in under de senaste året, även om den officiella förklaringen i Bråvallas fall handlar om att de tagit en paus helt enligt kontraktet med kommunen. Att den stora visionen om Norrköping fått sig en törn är dock svårt att bortse ifrån.

– Det är alltid tråkigt när publikintresset sviktar men vi måste komma ihåg allt det nya som tillkommit och gjorts också, säger Sandra Wall och nämner Stenhammarfestivalen, Hugo parkfestival och Location East som några exempel.