Lättlästförlag gör böcker för nyanlända

23 augusti 2017 12:48

Lättlästförlaget Vilja lanserar böcker för nyanlända som vill lära sig mer om språket och om den svenska arbetsmarknaden, skriver Svensk Bokhandel. Vilja är en del av Nypon som ger ut lättläst skönlitteratur för vuxna. Med den här satsningen blandar man genren med läromedelslitteratur.

SFI och andra typer av svenskundervisning blir alltmer yrkesorienterad. Då måste vi ha de böcker de efterfrågar. Böcker som förbereder för arbetslivet, säger förlagschef Lina Nordstrand till SVB.

I höst släpps sex titlar inom fyra områden, bland annat "Samira i kassan" och "Tid för de äldre". Det blir både skönlitteratur som utspelas på arbetsplatser och faktabaserade böcker med inriktning på bristyrken.

Dessutom ger förlaget ut en handbok riktad till företag med fokus på integration av nyanlända anställda på arbetsplatsen. Men det är inte en lättlästbok.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT