Läs hela det öppna brevet här

Här är hela det öppna brev som medlemmarna i Ghost har skrivit.

6 april 2017 16:49

"Undertecknade medlemmar i Ghost har lämnat in en stämningsansökan till Linköpings tingsrätt. Vi stämmer Tobias Forge (”Papa Emeritus”), som är sångare i bandet och som har skött bandets ekonomi alltsedan bandet grundades.

I och med stämningsansökan ber vi bl.a. tingsrätten att, vid vite, förpliktiga Tobias Forge att redovisa bandets kostnader och intäkter för åren 2011–2016. Under alla de år vi turnerat med Ghost (under åren 2011–2016 har vissa av oss gjort 500 spelningar med bandet) och spelat in skivor tillsammans, har vi varken fått ta del av bandets vinst eller fått någon redovisning av intäkterna. Det enda vi har fått är små förskottsutbetalningar för att hålla oss rullande. Detta trots att överenskommelsen varit att vinsten skall delas broderligt mellan medlemmarna i bandet. De enda svar vi fått av Tobias Forge när vi fört ekonomifrågan på tal har varit att det inte finns någon vinst, men att vi alla skall bli rika när pengarna väl flyter in.

Anledningen till att stämningen lämnas in nu är en kontraktstvist som gradvis eskalerat under 2016. Under 2016 har vi fått flertalet kontraktsförslag från Tobias Forge i vilka han försökt omdefiniera sin roll i bandet. Allt sedan bandet startades har överenskommelsen varit att vi skall vara ett band som alla är medlemmar i på lika villkor, men att Tobias Forge skall vara bandledare och hantera förvaltningen av bandets ekonomi via sina bolag. I och med de kontraktsförslag som vi fick av Tobias Forge och hans jurister 2016, försökte dock Tobias Forge få oss att skriva på kontrakt som sade att vi bara var anställda konsulter i hans bolag, att vi endast skulle få något som närmast kan liknas vid slavlöner för vår medverkan i bandet och att vi skulle avsäga oss all rätt till royalty. Detta trots att vissa av oss har varit medlemmar i bandet sedan det grundades, investerat all vår tid i bandet under de senaste 5 åren och har minst lika stor rätt till bandets inspelningar och varumärke som Tobias Forge.

Vår vokalist och forne vän försöker sålunda på ett subtilt och skamlöst sätt förvandla Ghost från ett band till ett “soloprojekt” med inhyrda musiker.

Detta kan vi naturligtvis inte acceptera. När vi, i samband med USA-turnén 2016 anlitade en advokat i syfte att komma tillrätta med kontraktssituationen, nåddes vi dock av beskedet att Tobias Forge inte längre ville att vi skulle vara med på kommande turnéer. Tobias Forge genomför därför nu turnén, som påbörjades den 24 mars 2017 och avslutas i England den 12 augusti 2017, på̊ egen hand och med inhyrda musiker som ersätter övriga medlemmar i bandet. Tobias Forge gör detta utan att vi gett honom tillstånd att genomföra turnén på egen hand under namnet ”Ghost”, som vi anser är vårt gemensamma varumärke.

Tobias Forges beteende är inte annat än rent oärligt, girigt och mörkt. Inte mörkt på det sätt som vi i Ghost sjunger om, utan mörkt på det sätt som får en människa att bedra sina bästa vänner när framgång och pengar börjar nalkas. Vi är hemskt ledsna att även bandets fans skall behöva drabbas av detta svek och denna girighet".

Vi som stämmer Tobias Forge är:

Simon Söderberg (Alpha) – medlem i Ghost sedan 2010.

Mauro Rubino (Air) - medlem i Ghost sedan 2011.

Henrik Palm (Water/Ether) – medlem i Ghost sedan 2015

Martin Hjertstedt (Earth) – medlem i Ghost sedan 2014

The Nameless Ghouls"

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa