Kulturprojekt utvecklas

Museet till glömska flyttar tillfälligt söderut och utvecklar därmed sitt pågående kulturprojekt till nästa nivå.

26 augusti 2016 08:30

Första gången Museet för glömska gjorde en utflykt utanför Norrköping var till Passagen i Linköping, 2012 och en annan tur gick till Irland förra året. Den här gången är det ett större samarbete, när Museet för glömska öppnar en uppgraderad utställning i Skåne.

Sedan 2014 har Museet för glömska arbetat med utvecklingsprojektet "Is This the Time for Art?", som sätter fokus på frågan om det är tid för konst. Erik Berggren, kurator, menar att konstprojektet som har skapats i Norrköping nu utvecklas och flyttar vidare. Grundutställningen "Is This the Time for Art?" kretsar kring och undersöker frågor som "Hur kan vi representera de politiskt orepresenterade och gestalta en humanitär kris?", "Kan konsten ge andra svar eller ställa andra frågor än medierna och politikerna?" och "Har den så kallade flyktingkrisen också skapat en bildernas kris?". Dessutom är frågan om fokus bör ligga på flyktingen, offren, lägren och/eller systemet och länderna som skapat och upprätthåller flyktingkrisen.

I samarbete med Skånes konstförening är det vernissage för utställningen "Fakta talar inte för sig själv - Migration och Europas gränspolitik" i Malmö i dag, fredag. Dagens vernissage i Malmö vidgar kontaktytan väsentligt och det känns som att den landar helt rätt, även om utställningen belyser frågor som är aktuella i hela Sverige och resten av världen. Men vid gränsen till Europa i staden som i och med gränskontrollerna har blivit en symbolisk port in till Sverige känns den helt rätt.

Målet är att lyfta just det titeln understryker, att fakta inte innebär handling och att den inte talar för sig själv. Via traditionell rapportering vet vi vad som händer och vilka som är ansvariga för att människor far illa. Men någon måste ge den en form och berätta berättelsen för att skapa förståelse så att folk börja agera. Om Europa blivit ett annat ord för gränsbevakning, murar, rädsla, förvar, läger och drunknade människor vill Museet för glömska se till att vi pratar om, reagerar på och förhåller oss till det.

Museet för glömska

Vad: Kulturprojekt med utställningar om samhällsfrågor. Startade 2007, då Erik Berggren och Kosta Economou ville ifrågasätta mediernas rapportering från krigszoner och eftersökte berättelser som fördjupar och ökar förståelsen för olika händelser.

Aktuell utställning: "Fakta talar inte för sig själv - Migration och Europas gränspolitik", Museet för glömska i samarbete med Skånes konstförening

Konstnärer: Klitsa Antoniou (Cypern), Kimbal Quist Bumstead (UK), Nuría Güell, (Spanien), Daniela Ortiz (Peru); Xose Quiroga (Spanien), Kristina Müntzig (Sverige), Dror Feiler (Sverige/Israel), Gunilla Sköld Feiler (Sverige), Runo Lagomarsino (Sverige), Oscar Lara (Sverige/Peru).

Var och när?: Vernissage 26 augusti kl 18, Malmö. Pågår till 25 september 2016.

Utställningen är kurerad av Erik Berggren.

Om namnet: Museet för glömska driver inte museiverksamhet i egentlig mening. Namnet anspelar på det vi har uppfunnit för att inte glömma – museum.

Museet för glömska, som till vardags huserar i centrala Norrköping, har finansiellt stöd från Kulturrådet och Region Östergötland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sandra Wall