Konsten söker sig mot det prekära

Förändringen av konsten och arbetslivet uppvisar åtskilliga likheter. Det anser Hans Carlsson som är curator för en ny utställning på Arbetets museum.

26 oktober 2015 16:50

Kalle Brolin är i färd med att montera sitt verk ”Bruket” på en av väggarna. Han är en av konstnärerna som medverkar i utställningen ”Prekär – om det nya arbetslivets estetik och etik” på Arbetets museum.

När vi träffas återstår det fortfarande några timmar till vernissagen, men han berättar att han utformat det hela som en enkät som riktar sig till personliga assistenter.

– Jag har arbetat som personlig assistent i 25 år och anser att det är en ny anställningsform som tillåter arbetspass på 24 timmar och där uppsägningstiden för en tillsvidareanställning är två veckor, säger han och påpekar att få yrken stämmer bättre med utställningsnamnet.

Enligt Bonniers svenska ordbok står ordet prekär för något osäkert, ömtåligt eller bekymmersamt.

– Men genom Guy Standings bok ”Prekariatet” har det fått en lite annan innebörd och beskriver förändrad samhällstruktur och nya arbetsvillkor, säger Hans Carlsson som representerar Sveriges konstföreningar.

Tillsammans med Celie Eklund som dessutom ställer ut egna verk är han curator för för utställningen.

Han berättar att relationen konst och arbetsplatser är något som går långt tillbaka i tiden, men påpekar också att det går att se hur konsten och arbetsplatserna utvecklats på sätt som påminner om varandra.

– Både konsten och arbetet har immaterialiserats. Om konsten tidigare mest rörde måleri kan den i dag röra sig om processer, säger han och tillägger att gränserna mellan liv och arbete ser annorlunda ut än tidigare.

Han anser att nya sfärer av tillvaron inkluderats och blivit en del av arbetslivet.

– Det innebär att personlighet, liv och annat ibland blivit en del av arbetet, säger han.

Kalle Brolins enkät bygger på ett frågeformulär som Karl Marx återgav i en artikel 1880 och den består av tio rubriker.

– Tystnaden är en av dem och det anspelar på den ensamhet som omger arbetet. Man har tystnadsplikt, vilket innebär att man inte kan prata om sitt jobb. Dessutom ska man visa lojalitet mot sin arbetsgivare, säger han.

Utställningen omfattar 15 olika verk och bland dessa finns en svit på 41 akvareller av Emma Tryti som har titeln ”Arbetsmiljöverkets statistik över arbetsolyckor med dödlig utgång 2014”. Hon har gjort en målning för varje olycka och de illustrerar verkligheten bakom siffermaterialet.

De allra flesta verken är nyproducerade, men det finns undantag som Annika Erikssons video ”Personal på Malmö Museer” som är från 2001. De anställda får gå fram till kameran och presentera sig själva innan de får slå sig ner på en valfri plats.

– Det går att tolka hur de presenterar sig, säger Hans Carlsson och förklarar att det belyser de sociala hierarkier som råder på museet.

I snören från taket hänger ett antal bearbetade träbitar. Det är delar av en ängel som Anna Ihle skapat. Verket heter ”Idle hands” och utgångspunkten har varit den norske predikanten Hans Nielsen Hauge (1771–1824), som ansåg att vägen till frälsning och upplysning gick genom den lutherska arbetsmoralen. Detaljerna är noggrant utmejslade och ängelns hårt åtsnörda händer får representera den smärta och det lidande som följde fliten.

Utställningen pågår till den 24 januari nästa år och utöver tidigare nämnda konstnärer deltar också Daria Bogdanska, Ioana Cojocariu, Angelica Falkeling, Anders Rundberg, Homa Padpa, Amanda Peterson, Marika Troili.

Utställningen har producerats av Sveriges Konstföreningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!