Frostig stämning i rättssalen

Det rådde en frostig stämning i rättssalen när fyra tidigare medlemmar i Ghost mötte bandledaren Tobias Forge. De tidigare medlemmarna kräver att bandledaren ska redovisa hur mycket bandet dragit in.

3 september 2018 14:45

Fyra tidigare medlemmar i det framgångsrika hårdrockbandet Ghost – Martin Hjertstedt, Henrik Palm, Mauro Rubino och Simon Söderberg – kräver att Tobias Forge ska redovisa alla intäkter och kostnader som bandet hade åren 2011-2016. Om bandledaren vägrar anser de forna kamraterna att Forge ska dömas att betala ett vite på 200 000 kronor. I förlängningen handlar tvisten om att de forna bandlemmarna kan komma att kräva Forge på ersättning för uteblivna intäkter under år då Ghost turnerade flitigt i flera världsdelar.

När rättegången inleddes på måndagsmorgonen i Linköpings tingsrätt blev det uppenbart att det råder en spänd och frostig stämning mellan de tidigare medlemmarna och Forge. De verkade medvetet undvika att titta på varandra och när det var paus i förhandlingen drog sig bandledaren undan till ett eget rum, dit bara han och hans juridiska ombud hade tillträde.

Alla försök att nå en förlikning har hittills misslyckats.

– Vi ligger alldeles för långt från varandra, sade Michael Berg, en av de tidigare bandmedlemmarnas två advokater.

Advokat Ann-Charlotte Söderlund Björk, som företräder Forge, deklarerade att det från bandledarens sida har funnits – och kanske fortfarande finns – en vilja till förlikning.

– Vi har lagt ett bud, men det har inte accepterats, sade Söderlund Björk.

Under den första rättegångsdagen lade de forna bandmedlemmarna fram bevisning som de menar visar att de var fullvärdiga medlemmar i Ghost och att de därför har rätt att få full insyn i ekonomin kring bandet. Advokat Berg läste högt ut flera mejl som Forge skickat till sina dåvarande kollegor i bandet – mejl som påstås visa att de forna medlemmarna hade inflytande över bandets utveckling.

– De har deltagit i beslut om vilka konserter som skulle göras och frågor om image, sade advokat Berg.

Forge har tidigare genom sin advokat gjort klart att han anser att han ensam skapade Ghost och att de övriga i bandet endast fungerade som avlönade musiker. "Han allena har grundat och skapat Ghost, dess image med anonymitet och det speciella sceneriet samt det första varumärket som förknippas med Ghost", skrev advokaten i en inlaga till tingsrätten.

Rättegången i tingsrätten är tänkt att pågår under sex förhandlingsdagar och de före detta bandmedlemmarna och Forge kommer att få ge sin syn på saken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa