För (Mp) är kultur en investering

Bengt Cete (Mp) ser kultur som en investering för kommunen. Kultursatsningar kan överbrygga segregation och splittring i Norrköping, resonerar han.

3 september 2018 20:46
Vilken är den kulturpolitiskt viktigaste frågan i Norrköping?

– För mig framstår kulturen som en av de viktigaste frågorna i integrationsarbetet. Vi når ofta samma människor med vårt kulturutbud. När man ser till institutioner som symfoniorkestern och Östgötateatern så består publiken ofta av en trogen, men begränsad, grupp människor som går dit. Likaså Konstmuseet har sina trogna besökare, ofta medelålders och väletablerade människor.

– Jag ser det som en jätteviktig uppgift att bredda besöksgrupperna och framför allt nå fram till våra nyanlända. Vi har en stad som faktiskt är ganska splittrad, med skillnader i befolkningsgrupper på många olika sätt, kring hälsa och välmående. Kulturen är en viktig faktor i integrations- och jämställdhetsarbetet. Det handlar om delaktighet både i att uppleva kultur och att få utöva själv. Folk mår bra av det. Men integration omfattar inte enbart nyanlända, utan även funktionshindrade och lågutbildade som har uppförsbacke i samhället.

Vad i dagens fördelning till kulturlivet i Norrköping vill ni prioritera om?

– Insatserna för att jobba med integration i kulturen är kostnadsmässigt ganska billigt. Det handlar om att aktivera föreningslivet och folkrörelserna. Det finns också en demokratiaspekt i delaktigheten i civilsamhället.

– Men jag är inte främmande för att vi ska lägga mer pengar på kulturen. Det är inte en kostnad, utan en investering, inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. Varje år finns ett reformutrymme, men egentligen borde kultur och fritid ha en procentsats av de offentliga medlen.

Vilken är din största kulturupplevelse i livet?

– Jag har levt länge och upplevt mycket. Det är svårt att lyfta ut något. Men jag gillar att åka på folk- och världsmusikfestivaler. En sådan är Urkult i Ångermanland, där man senast kunde möta artister från 42 olika nationer. Då får man uppleva något nytt och spännande som man aldrig hört förut och man lär sig mycket om andra människor.

Bengt Cete (Mp)

Ålder: 66 år

Bor: Centrala Norrköping

Uppväxt: I Norrköping

Yrkesbakgrund: Har arbetat med barn och ungdomars fritid, bland annat som fritidsgårdschef.

Kommunpolitiska uppdrag: Ledamot kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och stadsplaneringsnämnden samt ersättare i styrelsen för Scenkonstbolaget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sara Segraeus

Ämnen du kan följa