De filmpengar som delas ut är tre så kallade produktionsstöd och sju utvecklingsstöd. Det största produktionsstödet, 1 100 000 kronor, går till sex nya långfilmer för TV4 efter Maria Langs klassiska deckarromaner.

Bland böckerna som filmatiseras finns t ex Farligt att förtära (1950) och En främmande man (1962). I de förra filmatiseringarna gjordes huvudrollerna av Ola Rapace, Tuva Novotny och Linus Wahlgren.

Flera av filmerna kommer delvis att spelas in på olika platser i Norrköping.

Artikelbild

Kortfilmsprojektet Lost in the Sky får ett produktionsstöd på 150 500 kr.

– Man ska kunna se vyer från Norrköping. Det är ett stort projekt, med mycket pengar i, som landar i staden likt en jättemaskin. Det gynnar staden på flera sätt när produktionen bor, köper tjänster och handlar här, säger Johan Karlsson, enhetschef på Cnema.

I Maria Lang-filmernas universum råder 50-tal. Johan Karlsson bedömer att filmbolaget kommer att behöva hjälp från allmänheten som statister och för att hitta rätt rekvisita.

– Man ska veta att det är en utmaning att filma historiskt korrekt med gatumiljöer, kläder och bilar, säger han.

– Vi vill också framhålla att Norrköping är en oslipad pärla, med mycket äldre bebyggelse, som inte visats upp i så mycket film tidigare. Nu märker vi också av ett stort tryck från produktionsbolag utifrån som vill dra nytta av det.

Ett nästan lika stort produktionsstöd, 1 miljon kr, får ”Barn av sin tid” en långfilmsdebut av Linköpingskillen av Erik Green Petersson. Det är en berättelse om hur världskonflikter påverkar livet i en liten svensk bruksort. I fokus finns unga asylboende Samir som träffar jämnåriga Vilde.

– Erik spänner bågen högt och har en filmberättelse som ligger rätt i tiden, säger Johan Karlsson.

– Film kan på ett djupare plan sjuka in i det mellanmänskliga samspelet och skildra hur en ort förändras i synen på flyktingboendet.

"Barn av sin tid" är ett projekt som kommer ur satsningen STHLM Debut, som bland annat fick fram den flerfaldigt Guldbaggebelönade filmen Tjuvheder.

"Lost in the Sky" får ett produktionsstöd på 150 500 kr för att göra en kortfilm av Kojan Filmbyrå AB. Det är en visuell musikkortfilm som utspelar sig i rymden i en främmande galax. Produktionen kommer bland annat använda sig av Water Ink Art-teknik i kombination med 3D för att gestalta rymden.

De mindre utvecklingsstöden, 30 000 kr vardera, går till projekten: "Blackabarn", "Legend of Dark Rider", "Natur Östergötland", "Enkla jobb", "Sagoriket" och "Sängen".

Nationella och lokala film- och tv-producenter kan söka utvecklings- och produktionsstöd från Norrköpings filmfond för att spela in professionell tv-drama, långfilm, kortfilm och dokumentärfilm i Norrköping. Under året har fonden stöttat 18 projekt med totalt 2,95 miljoner kronor. Projekten har en samlad produktionsbudget om 89,4 miljoner kronor.

Nästa datum att söka produktionsstöd från Norrköpings filmfond är den 2 februari 2017.