Ett besök från Kina

En bortglömd historia som visar att Norrköping var en viktig kulturstad på 1700-talet. Arkeologen och konsthistorikern Göte Nilsson Schönborg forskar om stadens förbindelser med Kina.

7 januari 1916 14:28

Namnet fanns på ett porslinsföremål och Göte Nilsson Schönborg att fråga sig vem det gällde.

– Jag anordnade porslinsdelen i basutställningen ”Mittens rike” på Östasiatiska museet för några år sedan och plötsligt såg jag att det stod ”Afock” på en tallrik, säger han när vi träffas på Norrköpings central.

Han är arkeolog och konsthistoriker, som ägnat sitt forskarliv åt att belysa de svensk-kinesiska relationerna under 1700-talet.

– Det är Ostindiska kompaniets tid och jag arbetar på en doktorsavhandling, som visar hur förhållandet till Kina avsatte spår i Östergötland. I min licentiatsavhandling skrev jag om Göteborg, men det här är en jämförande studie och eftersom jag är uppvuxen i Norrköping och Linköping, ville jag undersöka vilken betydelse förbindelserna fick här, berättar han.

Framför allt är han intresserad av kinesiskt porslin och har lagt åtskillig tid på gå igenom olika museisamlingar. På Stadsmuseet har han undersökt föremål som tillhört några av stadens handelsfamiljer och bläddrar i ett kompendium som innehåller fotografier på olika föremål. Ett föreställer en sönderslagen kopp som hittades i kvarteret Rosen längs Trädgårdsgatan och i en text ställs frågan om den möjligen kan ha tillhört Ulla Winbladh – Bellmans musa.

– Det går naturligtvis inte att klarlägga, men hon bodde ju i området, säger han och ler lite försiktigt.

Bland lokala 1700-talspersonligheter som var inblandade i handeln med Kina nämner han Jean Abraham Grill, Christoffer Braad och Olof Lindahl, som var bosatt i Ringborgska huset.

Den sistnämnde har också direkt anknytning till det mystiska namnet, som nämns i början av artikeln.

”Afock” stod egentligen för Choi A-Fuk eller Kui Yafu – stavningen varierar i olika källor – och syftar på den förste kinesen som besökte Sverige. Det var 23-årig handelsman som 1786 anlände med ostindiefararen Adolf Fredric. Han stannade i ett halvår och inkvarterades under en tid hos Olof Lindahl i Ringborgska huset, men besökte också Finspångs slott, bevittnade gruvdriften i Falun och Sala och mötte Gustaf III i Stockholm.

Elias Martin passade på att måla ett porträtt som återger Afocks besök på Finspångs slott, men det har varit svårt att hitta annat som berättar om hans vistelse i Sverige.

– I dag pågår en intensiv forskning i Kina och man letar efter dokument som kan berätta något om vem han var, säger Göte Nilsson Schönborg.

Fascinationen för kinesiskt porslin har följt honom länge och något som ständigt väckt hans uppmärksamhet, men i arbetet ingår också att plöja mänger av tulljournaler och bouppteckningar på Stadsarkivet. Dokumenten ger en föreställning berättar hur hur förhållandet till Kina märktes i Norrköping.

– Jag vill få en uppfattning om den betydelse som det kinesiska inflytandet fick i vardagen. Många familjer samlade på porslin, men det förekom också sidenkläder och annat. Det här är en rätt okänd och bortglömd historia, men den visar att Norrköping var en viktig kulturstad, som hade många internationella kontakter på 1700-talet, säger han.

Ostindiefararna lade aldrig till i Norrköpings hamn, utan ankrade alltid vid Göta älvs mynning, men ett av fartygen byggdes här, berättar Göte Nilsson Schönborg

– Det var en fregatt som beställdes av det ostindiska kompaniet i Preussen, säger han och tillägger att det byggdes på ett varv som ägdes av familjen Eberstein.

Göte Nilsson Schönborg är knuten till universitetet i Göteborg och hoppas kunna lägga fram sin avhandling senare i år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pauli Olavi Kuivanen