Han beklagar att Hallarnas verksamhetsansvarige Pelle Filipsson har den upplevelse han ger uttryck för men Vikmång menar att när det gäller pengafördelningen till det fria kulturlivet i Norrköping så beror det på hur man jämför.

– Vi har inte så täta skott mellan våra olika bidrag oavsett om det gäller kultur eller övrigt föreningsliv eller idrott. Det är en pott pengar vi har att fördela. Den potten har vi förstärkt rejält de senaste åren.

2016 fördelades totalt sett 7,5 miljoner kronor och 2017 sjönk summan till 6,5 miljoner kronor.

– Men då ska man veta att bidragen mellan 2015 och 2016 hade ökat med en miljon. Så jämför man 2015 och 2017 så ligger bidragen på ungefär samma nivå. Det där kommer nog även i fortsättningen att variera en del beroende på vilka ansökningar som kommer in till oss. Var de hamnar beror lite på var man drar gränsen mellan kultur och övrig fritidsverksamhet, säger Olle Vikmång.

Att även kommunens egna kulturinstitutioner fått neddragningar stämmer inte, enligt Olle Vikmång. Kulturskolan har exempelvis fått ett rejält tillskott.

– Ren budgetmässigt har det skett en minskning men det beror på att vi flyttat kostnader för till exempel chefer som nu inte belastar enheterna utan ligger centralt. Några faktiska neddragningar av verksamhetspengar har inte skett.

När det gäller kulturkvarteret Hallarnas budgetmedel så har de legat still men det beror, enligt Olle Vikmång på att det pågår en stor översyn av verksamheten.

– I det läget vore det lite oansvarigt att börja skjuta till mer pengar.

Även om ingen idag kan säga hur det blir med pengar för kulturlivet i framtiden tycker Olle Vikmång att Pelle Filipsson målar upp en onödigt mörk bild.

– Norrköping har alltid visat att vi klarat att prioritera den typen av verksamhet. Det är inte på det som tillsynes är lättast att dra ner på som vi sparar allra först. Jag hoppas att vi även i tuffare tider kommer att kunna hålla fanan högt och värna kulturen, säger Olle Vikmång.