Du, sköna digitala värld

Den digitala omvälvningen har förändrat de existentiella grundvillkoren. Det anser filosofen Byung-Chul Han i en nyutkommen bok.

4 november 2014 13:37

Franz Kafka tyckte inget vidare om brevväxling. Han ansåg till och med att det var omänskligt och något vålnadslikt över det hela.

Byung–Chul Han hänvisar till författaren i boken "I svärmen – tankar om det digitala" och det ska nog uppfattas som en vink om att Kafka känt än större vantrivsel i en värld av internet och sociala medier.

I förra boken, "Tröttsamhetssamhället", upprättade den sydkoreanske filosofen en sjukjournal över de symptom som uppkommit i spåren av digitaliseringen Utbrändhet, depressioner och andra stressrelaterade tillstånd är alla exempel på de själsliga infarkter som framkallats av den nya teknologin.

Han är inte mindre kritisk den här gången och hänvisar i förordet till medieteoretikern MarshalllMcLuhan, som redan 1964 ansåg att paradigskiftet orsakat en allvarlig kris.

Byung-Chul Han försöker – emellanåt influerad av Martin Heidegger – att peka ut ett antal existentiella konsekvenser. Man kan inte beskylla honom för att vara teknikoptimist och snarare kan man få intrycket av att vi egentligen hör hemma bakom en plog. Men den digitala världen har gjort oss till jägare och nomader som ständigt spanar efter det slags information som skiljer sig från det heideggerska sanningsbegreppet genom att vara helt transparent. Martin Heideggers "sanning" älskar att dölja sig och kräver tolkning för att uppenbaras.

Resonemanget varieras genom boken och återkommer när han diskuterar hur en uppfinning som Google glass hotar att utradera privatlivet genom att förvandla det mänskliga ögat till en kamera. Han tecknar konturerna av det "upprördhetssamhälle" som han ser växa fram och beskriver också hur anonymiteten på nätet ger upphov till det han benämner som "skitstormar". Han pekar på en maktförskjutning genom att omformulera Carl Schmitts postulat om suveränen. Det säger att makten tillhör den som beslutar om undantagstillståndet, men i den digitala världen tenderar de att hamna hos den som kontrollerar dessa digitala oväder.

Det är en tunn bok på knappt 100 sidor, men antalet infallsvinklar ger den hög densitet. Han slår in en del öppna dörrar och är inte särskilt begiven på att väga för och emot , men ger också övertygande belägg för att det är på tiden att reflektera över den sköna nya värld som uppstått i spåren av omvälvningen.

Litteratur

Byung-Chul Han

I svärmen–tankar om det det digitala

Översättning: Ola Wallin

Ersatz

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!