För några veckor sedan blev det klart att Norrköpings stadsmuseum får en ny chef, som kommer att finnas på plats efter sommaren. Samtidigt pågår en översyn av hur Stadsmuseets framtida verksamhet ska se ut. Det finns ett sparbeting på tre procent.

– Vi är oroliga för att vi står utan chef under den här tiden. Vi har ingen som slåss för oss när det är besparingar som ska ske, säger Sofia Hammarqvist, intendent för foto.

Ellika Kyndel är museipedagog. Hon fyller i:

– Det är olyckligt att vi står cheflösa under så lång tid under besparingstider. Den nya chefen kommer bara att ha två månader på sig att sätta sig in i vår verksamhet, säger hon.

En diskussion som har funnits är om verksamheten ska finnas kvar i det så kallade Sköldska huset. Personalen vill vara kvar. Men ett alternativ som funnits i diskussionerna om framtiden är att flytta verksamheten därifrån. Det har förra chefen för museet berättat.

– Vi vill ju vara kvar här. Och det finns absolut plats för fler att flytta in, säger Sofia Wallin, som jobbar på museet med textilier.

Läs mer: Chef omplacerad efter personallarm.

Läs mer: Oklart om chefen kan återvända.

Läs mer: "Jag jobbar inte för de anställda".

Maria Modig är kultur- och fritidsdirektör och ytterst ansvarig för hela museiverksamheten i Norrköping. Hon säger att personalen kommer att få inflytande över de förändringar som museet trots allt måste genomgå när det finns besparingskrav.

– Ja, absolut. Genom de forum som delaktighet och inflytande ges. Som exempelvis på arbetsplatsträffar.

Hinner den nya chefen skaffa sig kunskap om verksamheten när ”alla stenar ska vändas”?

– Han har en bred erfarenhet från många olika verksamheter och har varit med länge som ledare och chef i Norrköpings kommun. Tillsammans med medarbetare på museet, kollegor i ledningsgruppen, mina erfarenheter och förra chefens ska vi göra vårt bästa för Stadsmuseet.

Enligt Maria Modig jobbar man nu utifrån den uppdragsplan som tagits i år. Den talar om att det är första prioritet att följa de ekonomiska ramarna. Samtidigt ska verksamheten genomsyras av fyra målområden. Det handlar bland annat om folkbildning och kreativitet.

– Vi kommer även luta oss mot och ta vara på de rekommendationer som Previa tog fram i den utredning som de gjorde avseende arbetsmiljön på museet, säger hon.

Personalen vill vara kvar i Sköldska huset. Kommer den att kunna sitta kvar där?

– I dagsläget har jag inget svar på det. Vi har tre procents besparing inför 2020 och vi vänder på alla stenar. I slutänden är detta ett budgetbeslut som tas i Kultur- och fritidsnämnden, säger hon.

Läs mer: Chefen måste sluta – efter kritiken.

Läs mer: "Jag hade ändå tänkt att sluta".