Folk & Kultur är tänkt som en motsvarighet, eller motvikt om man så vill, till Folk & Försvar.

– Idén började vid Folk & Försvar för två år sedan när politikerna kom dit och hade auktion där de hela tiden bjöd över varandra i hur mycket pengar de ville satsa på försvaret, säger Göran Sarring inför den första kulturpolitiska samlingen som drar igång i Eskilstuna idag.

Han är bekymrad över den undanskymda roll som kulturpolitiken spelar i den allmänna debatten.

Artikelbild

| Kulturpolitik."Det är dags att lyfta kulturpolitiken igen. Kulturen spiller in i alla andra verksamhetsområden och det gäller att visa det", säger Göran Sarring, ordförande för Skådebanan Östergötland som finns på plats under Folk & Kultur som drar igång idag.

– Vi har ju tidigare från olika håll försökt få in kulturpolitiken i valrörelsen. Det har gått sådär. Kulturpolitik är ett väldigt litet område för de flesta. Det brukar inte ens räknas men kulturpolitik är ju så mycket större. Det spelar med i alla andra områden och det verkar bara vad SD som fattat det.

– Problemet som jag ser det är att deras vinkling är väldigt nationalistisk. Det leder till samma utveckling som vi ser i Polen och Ungern. I förlängningen handlar det om begränsad yttrandefrihet och pressfrihet, säger Göran Sarring.

Han och Skådebanan Östergötland är också med och håller i ett seminarium på just det temat med namnet "Är det bara högerpopulister som bryr sig om kulturpolitik?"

Göran Sarring är mycket positiv till möjligheterna att föra upp kulturpolitikern på agendan.

– Det är en massiv plattform som gått samman och en succé så här långt. Vi kände direkt att här vill vi vara med. Jag tycker programmet de fått ihop är fantastiskt.

– Kulturpolitik handlar om värden som jag tycker vi måste försvara. Kulturen bär en demokratitradition och handlar om hur det är att vara människa. Många av dagens politiker verkar tro att kulturpolitik handlar om vilka anslag som Dramaten och Kungliga Operan ska få eller om det ska vara gratis entré på museet eller inte. Man måste se det i ett större perspektiv, säger Göran Sarring.

När det gäller anslagen till kulturen förväntar sig inte Göran Sarring någon budgivning från politikerna under Folk & Kultur. Sedan 2007 har kulturens andel av statsbudgeten i stort sett varit konstant och legat på omkring 1,3 procent enligt siffror från Myndigheten för kulturanalys. När det gäller kommunerna har kulturens andel av de totala verksamhetskostnaderna minskat under den senaste tioårsperioden.– I Östergötland ser det relativt hyfsat ut. Norrköping och Linköping ligger strax över riksgenomsnittet med 2,6 procent av sin budget till kulturen. Även Motala hänger med hyfsat med 2,3 procent, säger Göran Sarring