I går presenterades en ny studie om digitalt festivalengagemang i sociala medier. Mätningen gjordes bland svenska sommarfestivaler under 2015 och utöver antal publika inlägg (som alla kan se) mättes även vilket engagemang som skapas kring värdkommunerna i samband med festivalen.

I mätningen hamnar Bråvalla festival på första plats med 37 186 publika inlägg som nämnde festivalen i Twitter, Instagram, Youtube, Facebook, bloggar och forum. På andra och tredje plats kom Sweden Rock Festival och Skankaloss.

Veckan före festivalen publicerades 6 480 så kallade publika inlägg, under festivaldagarna 20 695 inlägg och veckan efter festivalen 10 011 inlägg. Det innebär i snitt nästan en (0,73) offentlig publicering per besökare.

I studien analyserades även hur mycket engagemang som skapades kring värdkommunerna i samband med festivalerna. Där låg Bråvalla Festival och Norrköping på bottenplats, med näst lägsta uppmätta nivån.

”Bråvalla Festival har varit framgångsrik i att skapa digitalt festivalengagemang bland de festivaler som studerats. Samtidigt tycks festivalen inte ha skapat lika stort engagemang kring sin värdkommun i jämförelse med andra festivaler”, säger Christofer Laurell, ekonomie doktor och Flexit-forskare vid Volante Research och Stockholms universitet.

Han tycker inte att festivalens låga engagemangskapande gentemot värdkommunen behöver vara ett problem. Snarare pekar det på att Bråvalla Festival har blivit ett välutvecklat varumärke.

"Därför kan det här snarare vara ett tecken på att man i dag huserar en uppskattad festival i kommunen”, säger Laurell i ett pressmeddelande.

Rapporten, som är en del av ett treårigt forskningsprojekt, kan du läsa här: http://volanteresearch.com/2015/10/digitalt-festivalengagemang-festivalbesokare-och-platsvarumarken-i-sociala-medier/