Babblarna-illustratör kan få ekonomisk hjälp

Babblarna-illustratören förlorade i Arbetsdomstolen. Nu föreslår Svenska tecknares styrelse att man ska gå in med 1,2 miljoner kronor för att täcka drygt en tredjedel av rättegångskostnaderna, uppger Sveriges Radios "Kulturnytt".

14 januari 2020 11:05

I höstas avgjordes fallet i Arbetsdomstolen som slog fast att det är den tidigare uppdragsgivaren, förlaget Hatten, som äger upphovsrätten till illustratören Ola Schuberts figurer, inte Schubert själv. Han dömdes till att betala inte bara sina egna utan även motståndarpartens rättegångskostnader på 2,5 miljoner kronor. Sammanlagt blir det drygt 3,8 miljoner kronor, enligt Sofia Jerneck, förbundsordförande för Svenska Tecknare.

Hon ser fallet som ett principärende och konstaterar att domstolen tolkat de upphovsrättsliga principerna på ett för tecknarna oväntat sätt.

Utgången av domen har fått väldigt stora ekonomiska konsekvenser för Ola Schubert och i det här målet har parterna inte varit jämbördiga. Vår enskilda medlem har stått mot ett stort företag. Vi som organisation värnar om vårt medlemskollektiv av bildskapare och vill därför ge en möjlighet får våra medlemmar att fatta ett beslut kring detta, säger Sofia Jerneck till TT.

Styrelsens förslag ska behandlas av medlemmarna under ett extrainsatt årsmöte torsdag 16 januari.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT