Att se det man inte såg

Lotta Lundbergs nya roman "Timme noll" är innerlig och en mycket stor bok.