Andrej Belyj i Nord-Tjioping

1914 besökte den ryske symbolisten Andrej Belyj Norrköping.

12 augusti 2014 02:00

Enligt Vladimir Nabokov var 1900-talets tre största prosaverk James Joyces Odysseus, Franz Kafkas Förvandlingen och Andrej Belyjs Petersburg.

Petersburg är en roman om St Petersburg på ett liknande sätt som Odysseus handlar om Dublin. Den utspelar sig under 1905 års revolution, men hela stadens historia och de människor som levt där är närvarande.

Mindre känt är att Belyj, som var symbolisternas ledande namn, kan ha fått inspiration till romanen av ett besök i Norrköping.

Den ryska revolutionen är förstås nära förknippad med modernism, rationalitet, marxism och tron på vetenskap. Men under tiden före revolutionen var Ryssland fullt av esoteriska och ockulta idéer. I tidningar kunde man läsa om spökerier, på bio var magi ett populärt tema och på cirkus var nummer med övernaturliga inslag obligatoriska. De mest inflytelserika rörelserna var teosofin och antropologin.

Anledningen till att Belyj besökte Norrköping den 10–18 juli 1914 var att antroposofins grundare Rudolf Steiner var på besök och höll föredrag. Belyj hade varit medlem i ett teosofiskt sällskap i Moskva sedan 1903.

Det är lätt att hitta Steiners idéer i romanen Petersburg. Slavisten Maria Carlson skriver i en uppsats att enligt antroposofin kan människors tankar och känslor ta fysisk form på ”astralplanet”. Dessa kan i sin tur påverka människornas liv, som exempel tar hon att i Petersburg förvandlas senator Ableutjovs rädsla för terrorism till astralmateria i form av terroristen Dudkin.

Den som vill kan besöka Belyjmuseet på Arbatgatan 55 i Moskva. På en vägg sitter de livslinjer, eller kartor, över sitt liv som Belyj ritade. På dem noterade han betydelsefulla händelser och platser han besökt. På en av kartorna kan man ana att Norrköpingsvistelsen varit viktig för honom, för intill städer som Berlin och Köln kan man också läsa ”Nord-Tjioping”.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!