De externa ledamöterna Kristoffer Leandoer och Gun-Britt Sundström gav i december det överraskande beskedet att de ville lämna arbetet i Svenska Akademiens Nobelkommitté. Mats Malm kunde då inte ge några tydliga besked om hur Akademien skulle lösa situationen. Men nu uppger han för TT att ledamöterna inte kommer att ersättas.

"Vi samlar oss till slutsatser och förbereder en långsiktig form för extern expertis från och med 2021. Akademien har alltid anlitat utomstående specialister på olika språkområden, och avser utveckla en stabil struktur för det framtida arbetet", skriver han i ett sms.

Negativa signaler

Artikelbild

| Kristoffer Leandoer och Gun-Britt Sundström lämnade i slutet av förra året Nobelkommittén. Arkivbild.

Lösningen med en Nobelkommitté där fem externa sakkunniga skulle delta i att vaska fram en Nobelpristagare var något som Akademien kom överens om med Nobelstiftelsen, efter institutionens kris. Ledamöterna skulle sitta på ett tvåårigt mandat.

Att det uppenbarligen fanns schismer också i kommittén fick flera kritiker att ifrågasätta hur det gick med förnyelsearbetet.

Sara Meidell, kulturredaktör på Västerbottens-Kuriren, var en av dem som undrade om "ännu en vända av kaos" var att vänta.

Det är vad som har känts hoppfullt i den här krisen, att kommittén har varit en positiv grundsten i ett fortsatt arbete, sade hon då.

Hon antog att kommittén skulle göras fulltalig igen för att bibehålla prisets legitimitet.

Åsikterna gick isär

Men bland akademiledamöterna gick åsikterna om kommitténs effektivitet isär. Per Wästberg tyckte inte om modellen eftersom de externa ledamöterna inte har samma chans att under sina två år fördjupa sig i författarskap under flera års tid som de ordinarie ledamöterna. Mats Malm tillstod också för TT att kommittéledamöternas rörelsefrihet är begränsad eftersom en kandidat måste ha stått på "korta listan" för att kunna komma ifråga för ett Nobelpris.

Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten skriver i en mejlkommentar till TT att kommittén med externa representanter aldrig var tänkt som en permanent lösning, och att dialogen med Svenska Akademien fortsätter.

”Svenska Akademien har åtagit sig att genomföra ett omfattande reformarbete för att säkra ett bra framtida arbete med Nobelpriset, öppet och med inbyggd mekanism för förnyelse. Flera åtgärder i denna riktning har vidtagits, exempelvis finns nu möjligheten att lämna Akademien, vilket kan förväntas leda till en större rörlighet".

"Vi fortsätter dialogen med Akademien om olika sätt att stärka Nobelprisarbetet, inspirerade bland annat av hur övriga prisutdelande institutioner arbetar", skriver Lars Heikensten.